MASSA -VAD ÄR MASSA? ALT POST

MASSA

Bakgrund

Under 1950- och 60-talet blåste positiva vindar över Sverige. Med nyvunnen framtidstro och nya moderniseringsideal i ryggen byggdes Stockholms tunnelbana. Som del av den tidens rekreations- och folkhälsoideal användes restmassorna från tunnelbanebygget till att bland annat skapa tio artificiella toppar runt om i staden, däribland Hammarbybacken och Högdalstoppen. Idag befinner vi oss i en annan tid men i liknande situation. Tunnelbanans utbyggnad och andra offentliga infrastrukturprojekt genererar miljoner ton schaktmassor. Massorna, som har lagts ut på entreprenad, forslas till stor del ur staden på lastbil till upplag i olika delar av landet. Samtidigt står staden inför stora utmaningar; fragmentiserade ekologiska livsmiljöer, förlust av biologisk mångfald och svåra globala klimatförändringar liksom ökad social segregation. 

Forskningsprojektet MASSA

Det finns en möjlighet i vår tid att ändra blicken på stenen som nu genereras; från en kostsam rest till en direkt och nära resurs för mest värdeskapande allmän nytta.  Flera av tunnelbanebyggets uttag är vid vatten i innerstaden. Både transporter vattenvägen liksom användning av stenen kopplat till vatten framstår som en stor möjlighet i tiden.  Vi kan välja att använda denna allmänna och värdefulla resurs för att adressera våra mest akuta frågor. 

Forskningsprojektet föreslår en strategi och fem konkreta åtgärder i form av nya livsmiljöer i Stockholms inre arkipelag, inklusive ett pågående projekt från Exploateringskontoret Stockholm stad, Kolkajen. Med stenen som resurs kan vi fortsätta utveckla stadens livskraft i gränslandet land och vatten utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar. Med det slutgiltiga målet att människan kan leva i symbios med naturen.

MASSA-projektet är ett samarbete mellan Stockholm stad, KTH, Gaia arkitektur och konstnärer och finansierat av FORMAS och Stiftelsen ARQ.

Slutrapporten för MASSA ekosystemtjänster finns att läsa på Stiftelsen ARQ:s hemsida här

Läs mer om förslagen genom att trycka på bilderna

SKEPPSHOLMSSTRANDEN
RIDDARHOLMSPARKEN
ÅRSTAREVET
RÅLAMBSREVET
DJURGÅRDSREVET

Dela gärna med dig av dina åsikter kring projektet

MASSA i mitt i

Med anledning av helgens utställning på Strandvägskajen publicerar Mitt i en artikel om MASSA-projektet: ”…

Läs mer

MASSA i DN-debatt

När tunnelbanan i Stockholm byggs ut blir minst 7,5 miljoner ton sten en restprodukt. Annica…

Läs mer

Mål 11-veckan

Idag berättar Marta Bohlmark om MASSA-projektet på Mål 11-veckan. Veckan anordnas av Rådet för Hållbara…

Läs mer

MASSA – Prototyper

Gaia arkitektur har tillsammans med Stockholm Stad, KTH och Studio Erixon Aalto genom projektet MASSA…

Läs mer

MASSA i media

Extrakt.se – Restmassor från utbyggnader kan bli nya öar

Arkitekten – Forskningsprojektet som söker värdet i miljoner ton sten

Sveriges Radio – De vill bygga nya öar i Stockholm – av schaktmassor

KTH – Nya möjligheter för miljoner ton sten

Mitt i – De vill bygga ut Stockholm – med rester från underjorden

Statens konstråd – 13 videor berättar om ny kunskap om offentlig konst

Dagens PS – Stenmassor från Slussen – nya öar