BIFROST

Gång- och cyckelbro gestaltad för cirkularitet och
minimal klimatpåverkan

År: 2022
Status: Pågående
Samarbetsparter: TBS Timber Bridge Specialists AB, Funkia Landskapsarkitektur, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms stad, Gaia arkitektur
Kategori: Arkitektur, stadsbyggnad och landskap
Kontaktperson: Pi Ekblom

Ladda hem hela rapporten här: BIFROST – den lätta bron

BIFROST är Gaia arkitekturs prisvinnande innovativa gång- och cykelbro. Stora omställningar måste göras i infrastruktursektorn och vi hoppas att BIFROST är ett av många initiativ som kommer bidra till detta inom en snar framtid. Bron är ett samarbete mellan Gaia arkitektur, TBS Timber Bridge Specialists ABFunkia LandskapsarkitekturKungliga Tekniska högskolan och Stockholms stad.


BIFROST är en gång- och cykelbro i 97% Plockhuggetcertifierat virke, gestaltad i korta standarddimensioner för minimal klimatpåverkan, kostnad och vikt. Stål används i strategiska lägen för ökad livslängd, flexibilitet och snabbt montage. Bron är konstruerad i flertalet parallella bärande element för att underlätta underhåll och livslängd. Tack vare användning av standarddimensioner, smarta och flexibla knutpunkter och den höga andelen trä, så är bron 100% återbrukbar i sin helhet eller var del för sig i en ny kontext.

2023 vann BIFROST första pris i innovationstävlingen InfraLIGHTer Awards. En tävling som arrangeras av de två strategiska innovationsprogrammen LIGHTer och InfraSweden och är en gemensam satsning för att stimulera innovativa lättviktskonstruktioner för infrastruktur

Projektets innovation är att enkla standardiserade komponenter kombineras på ett rationellt sätt tack vare ett nyutvecklat stålbeslag som appliceras på samtliga kopplingar. Samt att bron är konstruerad i ett flertal parallella element, vilket gör varje del enkel att byta ut på plats utan ytterligare avlastning, vid skada eller slitage. Bidraget använder, på ett kreativt sätt, ett traditionellt och välbekant material som på sikt bidrar till kolsänka. Eftersom bron är föreskriven i Plockhugget eller återvunnet virke säkerställs inte bara Co2‐utsläpp utan även biologisk mångfalld och resilienta skogar.

Se konceptvideon om BIFROST, som publicerades i och med InfraLIGHTer Awards, nedan.

Stora omställningar måste göras i infrastruktursektorn och vi hoppas att BIFROST är ett av många initiativ som kommer bidra till detta inom en snar framtid. Bron är ett samarbete mellan Gaia arkitektur, TBS Timber Bridge Specialists ABFunkia LandskapsarkitekturKungliga Tekniska högskolan och Stockholms stad.