MEDIA
Invigning av Munkbrohamnen!

Invigning av Munkbrohamnen!

Fredag 7:e juni invigdes Munbrohamnen i Gamla Stan! MASSA-projektets många parter ställde ut visionen kring Stockholms inre arkipelag och samtalade med festdeltagarna om olika perspektiv och personliga drömmar om framtiden. Sommaren 2024 görs tester för att utforska platsens potential kopplat…

Vernissage – ”Skogen” på Tekniska museet!

Vernissage – ”Skogen” på Tekniska museet!

”Vi är skogen” är namnat på Gaias bidrag till utställningen ”Skogen” som har vernissage idag. Utställningen är öppen för allmänheten från och med den 18 maj och 3 år framåt. Vårt bidrag utgör en 6 meter lång illustration som är…

Villa mellan träden är nominerad till Rödfärgspriset!

Villa mellan träden är nominerad till Rödfärgspriset!

Vi på Gaia arkitektur är mycket glada över att ”Villa mellan träden” har blivit nominerad till Rödfärgspriset, i sällskap av många otroligt fina och välritade bidrag! I vårt bidrag har träden stått i fokus. Stor vikt har lagts vid byggnadens…

Dagens Industri idag !

Dagens Industri idag !

Genom kravställning som syftar till regenerativ skogsförvaltning, kan lokala material- och resursflöden som skapar levande lokalsamhällen och älskad arkitektur stödjas. Det är utgångspunkten i ett nytt forskningsprojekt som leds av Gaia Arkitektur. – Ska vi göra något genuint hållbart måste…

Gaia ark och Isbladslagunen i Arkitekten

Gaia ark och Isbladslagunen i Arkitekten

https://arkitekten.se/intervju/var-drivkraft-ar-existentiell

Invigning av BIFROST i Uddebo!

Invigning av BIFROST i Uddebo!

Idag invigs den första BIFROST-bron i Uddebo! Konceptet för bron tog vi fram i tävlingen InfraLIGHTer-awards tillsammans med Timber Bridge Specialists, Funkia Landskapsarkitektur, KTH och Stockholms Stad och nu har den testats i skarpt läge för första gången, ser fram…

Pressmeddelande Levande skog levande samhälle

Pressmeddelande Levande skog levande samhälle

Gaia arkitektur har tagit initiativ till ett Vinnovafinansierat forsknngsprojekt. Det har nu lanserats och hemsida har tagits fram. Innovativ modell för byggande i trä tas fram i Borlänge BORLÄNGE – Ett nytt forskningsprojekt, ”Levande skog, levande samhälle” har initierats för…

Tack för 2023, nu blickar vi framåt mot 2024

Tack för 2023, nu blickar vi framåt mot 2024

Tack till alla som har varit en del av vår resa detta år, oavsett om det varit genom samarbeten, samtal eller bara genom att följa vårt arbete. God jul och gott nytt 2024 önskar Ania, Marta, Martin, Pi, Robin och…

Den första lagunen i Stockholms innerstad är nu på samråd

Den första lagunen i Stockholms innerstad är nu på samråd

Nu utreds möjligheterna att utveckla Isbladslagunen genom bergmassor från utbyggnaden av tunnelbanan och andra infrastrukturprojekt i Stockholm. I Isbladsviken, längst ut på Södra Djurgården föreslås ett vattenlandskap växa fram som en utvidgning av Nationalstadsparken ut i Saltsjön. Ambitionen är att…

Gaia presenterar Odla torg under Kulturmiljökonferenen ”Att gestalta livsmiljö” i Västernorrland

Gaia presenterar Odla torg under Kulturmiljökonferenen ”Att gestalta livsmiljö” i Västernorrland

Gaia Arkitektur deltar under kulturmiljökonferensen ”Att gestalta livsmiljö” i Västernorrland den 5-6 oktober 2023. Konferensen hålls på Elite Hotell konferens i Örnsköldsvik och syftar till att diskutera hur arkitektur, form och design kan bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle…

Gaia arkitektur modererar session under IFLA World Congress 2023

Gaia arkitektur modererar session under IFLA World Congress 2023

Mellan 28-30 september pågår IFLA World Congress 2023; världens i särklass största årliga konferens för kollegor inom landskapsarkitektur och stadsplanering. Ulrika på Gaia arkitektur kommer moderera en samtalssession på ämnet ”Suggesting methods for urban sustainability”. Temat under IFLA World Congress…

MASSA anordnar event på Munkbrohamnen

MASSA anordnar event på Munkbrohamnen

Forskningsprojektet MASSA anordnade under lördagen 16:e september ett event på Munkbrohamnen i Gamla stan. Eventet riktade sig till lokala aktörer och syftade till att undersöka platsens potential och hur den kan aktiveras och utvecklas. Utgångspunkten var att återvinna tunnelbanebyggets stenmassor…

Besök från den thailändska delegationen

Besök från den thailändska delegationen

Under den sista veckan i augusti kom en thailändsk delegation till Sverige för att se det svenska ekosystemet för industriellt träbyggande. Gaia arkitektur bidrog till tre punkter på  programmet under veckan.  De 20 deltagarna utgjorde en handplockad grupp med ledande…

Gaia arkitektur i Almedalen 2023!

Gaia arkitektur i Almedalen 2023!

Gaia arkitektur deltar i Almedalsveckan 2023. Onsdag 28 juni kl 10.30 till 13.00 bjuder Adapteo in till rundabordssamtal. Under temat ”Hållbarhet i Stadsutveckling och byggande” diskuterar Gaia arkitekturs Marta Bohlmark, tillsammans med Lise-Lotte Söderlund (BSK Arkitekter), hur hållbarhetstänket inom stadsutveckling…

Gaia arkitektur med i grundandet av ny internationell skogscertifiering!

Gaia arkitektur med i grundandet av ny internationell skogscertifiering!

I slutet av april lanserades AEFC (The Association for Ecological Forestry Certification), ett nytt hållbart internationellt skogscertifieringssystem. Aktörer från flera olika länder har gått samman för att skapa ett nytt certifikat med syfte att främja ett verkligt ekologiskt, socialt och…

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden!

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden!

Gaia arkitektur har initierat forskningsprojektet och leder arbetet som pågår till 2025. Projektet syftar till Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor. Borlänge kommun är behovsägare och projektet genomförs i samarbete med ByggPartner i Dalarna, KTH, Plockhugget, TBS Timber Bridge…

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Forskning och nya metoder för skogsbruk visar att svensk skog kan binda mycket mer koldioxid än i dag och samtidigt ge virke med högre värden. Flera debattörer, däribland Gaia Arkitekturs Pi Ekblom och Ulrika Stenkula, menar att svensk skog är under­utnyttjad.…

Bifrost i NTT

Bifrost i NTT

Med anledning av att Gaia arkitekturs projekt BIFROST vann inovationstävlingen ”InfraLIGHTer Awards” uppmärksammades vi i branschtidningen NTT. Innovation, infrastruktur och lättvikt stod i fokus när de strategiska innovationsprogrammen InfraSweden och LIGHTer korade vinnaren i innovationstävlingen ”Vi uppmuntrar nya team och…

Webbinarium, lansering av ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0”

Webbinarium, lansering av ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0”

Gaia arkitektur har tillsammans med C/O City, Boverket och Naturvårdsverket uppdaterat den populära vägledning som togs fram inom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet C/O City 2014. Vägledningen lanserades under ett webbinarium 4 april där vi presenterade vägledningens innehåll och hur den kan…

Gröna kilar – SVT

Gröna kilar – SVT

Gröna kilar uppmärksammas i SVT:s lokala nyheter. I reportaget intervjuas Ania Öst – Gaia arkitektur, Örjan Hultén – verksamtetschef på Eggeby gård samt Lycke Forell – student på KTH Arkitekturskolan. Reportaget kan ses här

MASSA i mitti

MASSA i mitti

Med anledning av helgens utställning på Strandvägskajen publicerar Mitt i en artikel om MASSA-projektet: ” Mitt i har tidigare berättat om MASSA-projektet som går ut på att, på ett mer hållbart och effektivt sätt, ta vara på stenen från byggandet av tunnlar…

MASSA i DN-debatt

MASSA i DN-debatt

När tunnelbanan i Stockholm byggs ut blir minst 7,5 miljoner ton sten en restprodukt. Annica Kvint gläds åt MASSA-projektet i Stockholm, som hittat nya användningar för stenmassorna. I en cirkulär ekonomi är allt att betrakta som en resurs. Ta de…

Debattinlägg i tidningen Arkitekten

Debattinlägg i tidningen Arkitekten

Träbyggandet kan bli drivkraft för återbeskogning, återställande av ekosystem och ett bättre liv för många människor. Men det är upp till oss att se till att det blir så, skriver arkitekterna Pi Ekblom och Ulrika Stenkula tillsammans med representanter från…

Stor förflyttning i MASSA-projektet

Stor förflyttning i MASSA-projektet

”Arkitekten Marta Bohlmark på Gaia arkitektur, som är en av deltagarna i MASSA-projektet, ser det hela som ett stort framsteg. – Att stenen förvandlas till en lokal resurs är ett stort framsteg ur ekologisk, ekonomisk och social hänsyn.” Läs artikeln…

Idag ”Odlar vi torg”

Idag ”Odlar vi torg”

Sista provtryckningen av torget på centrala Sollerön görs idag ”Solleröbördiga Marta Bohlmark är en av de arkitekter som medverkar i projektet. — Nu har vi testat en massa aktiviteter och projektet går nu in i en ny fas där fördjupar blicken…

”Skogen är förnybar men långsam…”

”Skogen är förnybar men långsam…”

Pi Ekblom, Gaia ariktektur, intervju i Arkitekten om materialtillgång för framtidens byggen: ”Byggnadssektorn och träindustrin har pratat mycket om koldioxidneutralitet i trä, men har missat att fokusera på biologisk mångfald och livet i skogarna, och hur effektivt resursen trä används,…

Hållbart träbyggande börjar i skogen

Hållbart träbyggande börjar i skogen

”Intresset för hållbart byggande och att värna skogen har nog aldrig varit större. I år fyller Gaia Arkitekter 1 år – de är en byrå med genuint engagemang för livsmiljöer, både för människa och natur.” /NTT Woodnet Foto Edlunda: Anders…

P4 Stockholm

P4 Stockholm

P4 Stockholm uppmärksammade det FORMAS-finansierade projektet MASSA som Gaia processleder utifrån allmänhetens intresse för hur Staden kan komma att förändras. Lyssna här.

ARQ-anslag

ARQ-anslag

Vi är stolta och tacksamma över att vara med i två projekt som fick ARQ-anslag i december. Ekosystemtjänster- en exempelsamling av ekosystemtjänstbaserade prototyper, kopplat till MASSA-projektet Ekosystemtjänster- en verktygslåda, i samverkan med White och Boverket bland annat Detta gör att…

Arkitektur – Nästa stad tar form

Arkitektur – Nästa stad tar form

I pandemins kölvatten ifrågasätts stads­­­byggnadsidealet med ständigt växande, allt tätare städer. Annica Kvint lyssnar till röster som talar om ett grönare och människovänligare ideal. Ania Öst intervjuades av Annica Kvint inför reportaget ”Nästa stad tar form” som publicerades i tidskriften…

SR P1 – Om träarkitektur

SR P1 – Om träarkitektur

Under december sänds en dokumentärserie om träarkitektur i 3 delar i Sveriges Radio P1. Första delen handlar om Sara Kulturhus ritat av White arkitekter, andra delen om träarkitektur i Kanada med Michael Green och tredje delen om Shigeru Bans arkitektur.…