MASSA anordnar event på Munkbrohamnen

Forskningsprojektet MASSA anordnade under lördagen 16:e september ett event på Munkbrohamnen i Gamla stan. Eventet riktade sig till lokala aktörer och syftade till att undersöka platsens potential och hur den kan aktiveras och utvecklas. Utgångspunkten var att återvinna tunnelbanebyggets stenmassor för att skapa en ny levande parkmiljö i Gamla stan. Under eventet skissades gemensamt på förslag som var sprungna ur platsens konstnärliga kreativa aktörer. Vi undersökte även olika metoder för hur relationer kan etableras mellan människor och mellan människor och platsen.  

Workshopen pågick mellan kl. 15.00-18.00 och avslutades med ett öppet mingel.