GAIA

Besök från den thailändska delegationen

Under den sista veckan i augusti kom en thailändsk delegation till Sverige för att se det svenska ekosystemet för industriellt träbyggande. Gaia arkitektur bidrog till tre punkter på  programmet under veckan.  De 20 deltagarna utgjorde en handplockad grupp med ledande positioner från skogs- och fastighetsbranscherna i Thailand: Arkitekter, fastighetsbolag, byggmaterial, träproduktion, tre olika högskolor, skogsstyrelse …

Besök från den thailändska delegationen Läs mer »

Gaia arkitektur i Almedalen 2023!

Gaia arkitektur deltar i Almedalsveckan 2023. Onsdag 28 juni kl 10.30 till 13.00 bjuder Adapteo in till rundabordssamtal. Under temat ”Hållbarhet i Stadsutveckling och byggande” diskuterar Gaia arkitekturs Marta Bohlmark, tillsammans med Lise-Lotte Söderlund (BSK Arkitekter), hur hållbarhetstänket inom stadsutveckling och byggande ser ut 2023 och hur det kan tänkas utvecklas framåt. Centrala frågor kopplar …

Gaia arkitektur i Almedalen 2023! Läs mer »

Gaia arkitektur med i grundandet av ny internationell skogscertifiering!

I slutet av april lanserades AEFC (The Association for Ecological Forestry Certification), ett nytt hållbart internationellt skogscertifieringssystem. Aktörer från flera olika länder har gått samman för att skapa ett nytt certifikat med syfte att främja ett verkligt ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart skogsbruk. Pi Ekblom på Gaia arkitektur är, tillsammans med Plockhugget, de svenska medgrundarna.  …

Gaia arkitektur med i grundandet av ny internationell skogscertifiering! Läs mer »

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden!

Gaia arkitektur har initierat forskningsprojektet och leder arbetet som pågår till 2025. Projektet syftar till Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor. Borlänge kommun är behovsägare och projektet genomförs i samarbete med ByggPartner i Dalarna, KTH, Plockhugget, TBS Timber Bridge Specialists, Traditionskraft, Trästad Sverige och Wudd Construction. Syftet är att utreda hur träbyggande kan bli …

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden! Läs mer »

Gaia arkitektur leder workshops på Nobel Talk #3

Den 31 maj arrangerade Gaia Arkitektur ett antal workshops under Nobel Center Talk #3, ett seminarium som fokuserade på hållbarhetsvisionen för nya Nobel Center som ska byggas vid Slussen.  Nobel Center Talks är en serie programaktiviteter som syftar till att utforska Nobel Centers betydelse i staden, regionen, landet och i en internationell kontext. Deltagarna under Nobel Center Talk #3 …

Gaia arkitektur leder workshops på Nobel Talk #3 Läs mer »

GAIA leder workshops på Nobel Center Talk #3

Den 31 maj leder Gaia Arkitektur ett antal workshops under Nobel Center Talk #3, med fokus på Nobel Centers hållbarhetsvision. Nobel Center Talks är en serie av programaktiviteter som undersöker Nobel Centers betydelse i staden, regionen, landet och utifrån den internationella kontexten. Utifrån ett givet tema bjuds nyckelpersoner från exempelvis staden, näringsliv, skolväsendet och museisektorn …

GAIA leder workshops på Nobel Center Talk #3 Läs mer »

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Forskning och nya metoder för skogsbruk visar att svensk skog kan binda mycket mer koldioxid än i dag och samtidigt ge virke med högre värden. Flera debattörer, däribland Gaia Arkitekturs Pi Ekblom och Ulrika Stenkula, menar att svensk skog är under­utnyttjad. Genom att ställa om till hyggesfritt skogsbruk, enligt den naturnära principen, kan det mesta av …

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad” Läs mer »

Bifrost i NTT

Med anledning av att Gaia arkitekturs projekt BIFROST vann inovationstävlingen ”InfraLIGHTer Awards” uppmärksammades vi i branschtidningen NTT. Innovation, infrastruktur och lättvikt stod i fokus när de strategiska innovationsprogrammen InfraSweden och LIGHTer korade vinnaren i innovationstävlingen ”Vi uppmuntrar nya team och konstellationer för att vi ska förstå varandras behov, hjälpas åt att hitta nya smarta lösningar, …

Bifrost i NTT Läs mer »

Bifrost vinner innovationspris

Vårt tävlingsbidrag BIFROST vann innovationstävlingen ”InfraLIGHTer Awards”! Tävlingen arrangerades av de två strategiska innovationsprogrammen LIGHTer och InfraSweden och är en gemensam satsning för att stimulera innovativa lättviktskonstruktioner för infrastruktur. Målet med innovationstävlingen var att få fram lösningar för klimatförbättrad och mer resurseffektiv utveckling av transportinfrastrukturen. BIFROST är en gång- och cykelbro i 97% Plockhuggetcertifierat virke, gestaltad i …

Bifrost vinner innovationspris Läs mer »

Lansering – Att odla ett torg i varje hembygd

Under tillväxtverkets landsbygdsvecka lanserade vi – tillsammans med ArkDes och Region Dalarna – handboken ”Att odla ett hembygdstorg” samt den tillhörande rapporten ”Att odla ett torg i varje hembygd”. Publikationena är en fortsättning på det tidigare ArkDes- finansierade projektet ”Odla torg” som genomfördes 2021. Lanseringen skedde i form av ett digitalt seminarium där Marta Bohlmark, …

Lansering – Att odla ett torg i varje hembygd Läs mer »