GAIA

Gröna kilar – SVT

Gröna kilar uppmärksammas i SVT:s lokala nyheter. I reportaget intervjuas Ania Öst – Gaia arkitektur, Örjan Hultén – verksamtetschef på Eggeby gård samt Lycke Forell – student på KTH Arkitekturskolan. Reportaget kan ses här

Workshop i Husby konsthall

Under 2023 delar “Urbanism & Landscape Studio” på KTH Arkitekturskolan samma utgångspunkt som forskningsprojektet ”Arkitekturstrategier för Stockholms gröna kilar”.   Vi tar bland annat fram visioner för nya sätt att umgås med naturen och undersöker de gröna kilarnas roll i utvecklingen av en mer resilient huvudstad. Hur produceras maten och materialen? Hur är vi stadsbor en …

Workshop i Husby konsthall Läs mer »

Levande landskap, levande städer

Träbyggande kan bli nyckeln till att få tillbaka träden  Gaia arkitektur har mottagit anslag från Stiftelsen ARQ för projektet Levande landskap, levande städer. Projektet genomförs i samarbete med Eco Innovation Foundation.  Projektet syftar till att sammanställa en modell samt visualisera en komplex systemkedja – hur träbaserad arkitektur kan driva restaureringen av degraderade landskap i det …

Levande landskap, levande städer Läs mer »

Gröna kilar

Under 2023 delar ”Urbanism & Landscape Studio” på KTH Arkitekturskolan samma utgångspunkt som forskningsprojektet ”Arkitekturstrategier för Stockholms gröna kilar”.   Vi tar bland annat fram visioner för nya sätt att umgås med naturen. Hur produceras maten och materialen och hur är vi stadsbor en del av det? Var arbetar och bor vi och var möter vi …

Gröna kilar Läs mer »

Odla torg

Projektet Odla torg deltog i ArkDes Think Tank Open call 2021 med förslaget att utveckla metoder och arkitekturstrategier för torgbildning på landsbygden. I det aktuella projektet utvecklas samarbetsmetoder mellan lokalsamhälle, det offentliga och arkitekter. Vi utvecklar också en process och ett antal arkitekturstrategier som vägledning för torgbildning på landsbygden. Genom den tillfälliga arkitekturen, försiktig samtidigt …

Odla torg Läs mer »

Bifrost

Vårt bidrag BIFROST vann innovationstävlingen InfraLIGHTer Awards!!!Otroligt glada och stolta är vi! Stora omställningar måste göras i infrastruktursektorn och vi hoppas att BIFROST är ett av många initiativ som kommer bidra till detta inom en snar framtid.  Bron är en gång- och cykelbro i 97% Plockhuggetcertifierat virke, gestaltad i korta standarddimensioner för minimal klimatpåverkan, kostnad …

Bifrost Läs mer »

Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0

Gaia arkitektur har tillsammans med C/O City, Boverket och Naturvårdsverket uppdaterat den populära vägledning som togs fram inom det Vinnovafinansierade forskningsprojektet C/O City 2014. Här hittar du definitioner, globala och nationella mål, värdering av ekosystemtjänster samt metoder för att integrera ekosystemtänket i stadsplanering. Väl fungerande stadsmiljöer är fulla av liv. Här finns en mångfald av …

Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0 Läs mer »

Kommuntäckande ekosystemtjänstkartering- och analys, Västerås kommun

Gaia arkitektur har tillsammans med Landskapslaget ett ramavtal med Västerås kommun och har genomfört en kommuntäckande ekosystemtjänstkartering- och analys över Västeråskommun som underlag för pågående ÖP-arbete. Ekosystemtjänstkarteringen med tillhörande analys lyf­ter mångfalden av ekologiska värden och understryker ekosyste­mens betydelse för planeten i allmänhet och Västerås kommun i synnerhet. Eftersom ekosystemtjänster innefattar alla produkter och tjänster …

Kommuntäckande ekosystemtjänstkartering- och analys, Västerås kommun Läs mer »