Våra tjänster

Vår tids omställning ställer nya krav. Lagstiftning, certifieringar och insikter dikterar nya villkor. Därför driver vi vidareutveckling av etablerade metoder, kopplade till forskning, för att uppnå nya resultat. Detta förhållningssätt förutsätter effektiva processer, optimering av flöden och resurser, kontinuerlig kunskapsutveckling och ett målinriktat visionsarbete. Vårt arbete med utgångspunkt i att identifiera synergier bidrar även till innovativ gestaltning och långsiktig förvaltning.
 
På det sättet tar vi oss an gestaltade livsmiljöer inom arkitektur och stadsbyggnad, från resurs till det genomförda projektet. Ingen fråga är för liten eller för stor; allt spelar, som bekant, en roll!
 
Hör gärna av dig till oss med din utmaning så hittar vi lösningar tillsammans.

Våra verksamhetsområden inom arkitektur, stadsbyggnad & Landskap

Initiativ

Vi strävar efter att initiera, driva och stödja projekt som har en djup förankring i långsiktiga och hållbara värden.

Analys & Underlag

Vi genomför en mångfald av tvärvetenskapliga analyser och tillhandahåller tjänster inom t.ex. GIS, ekosystemtjänster och platsutveckling.

Dialog & Prototyp

Vi formar samtal och arbetar fram konkreta prototyper. Vi testar, utforskar och förverkligar idéer genom en öppen och kreativ process.

Strategi

Vi utvecklar strategier som bygger på hållbara systemkedjor i olika skalor. Vi arbetar strategiskt med hållbara material och resursflöden samt hållbar kravställning och hållbar gestaltad livsmiljö.

Gestaltning

Vi arbetar med hela gestaltade livsmiljöer. Våra projekt spänner från del till helhet och från vision till bygghandling. Vi arbetar strategiskt med arkitektur i allmänhet och träarkitektur i synnerhet.

Genomförande

Vi fokuserar på att omvandla visioner till verklighet. Genom att implementera idéer på ett effektivt och ansvarsfullt sätt bidrar vi till en hållbar omställning.

Processledning

Vi leder projekt med omsorg om både människor och planeten, med en övertygelse om att varje steg i processen bör vara i harmoni med naturen

Kontakta oss så berättar vi mer

Marta

Marta Bohlmark

Arkitekt
Processledning och
hållbar affär

0761-72 74 38
marta@gaiaark.se

Pi

Pi Ekblom

Arkitekt
Hållbar träarkitektur och byggprojektledning

0703-14 15 90
pi@gaiaark.se

Ulrika Stenkula

Ulrika Stenkula

Arkitekt
Processledning och
ekosystemtjänster

0760-44 58 44
ulrika@gaiaark.se

Ania

Ania Öst

Arkitekt
GIS och Ekologisk &
rural urbanism

0704-93 39 93
ania@gaiaark.se

Feature One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Feature Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Feature Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Feature Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.