Analys & Underlag

Vårt arbetssätt präglas av ett holistisk och långsiktigt förhållningssätt där vi strävar efter att skapa en harmonisk balans mellan människa och den naturliga omgivningen. Vi är särskilt engagerade i att identifiera synergier och samspel som kan skapa en resilient helhet, där både människor och naturen gynnas.
Inom ramen för våra analyser och underlag erbjuder vi en omfattande palett av tvärvetenskapliga analyser. Vår expertis sträcker sig från avancerade GIS-baserade ekosystemtjänstanalyser till skräddarsydda ortsanalyser. Vi är lyhörda och i dialog föreslår vi gärna vilka analyser och underlag som svarar mot behov som föreligger.
Genom ett nära samarbeta kan vi skapa analyser och underlag som ger djup insikt och konkret vägledning för strategiskt beslutsfattande och framgångsrik planering. Vårt mål är att tillhandahålla välgrundade och användbara analyser och underlag som stärker varje enskilt projekt och bidrar till en hållbar utveckling.

Läs mer om våra tjänster inom analys och underlag nedan.

TJÄNSTER INOM ANALYS & UNDERLAG

Ekosystemtjänstanalys

Karteringar och analyser kopplat till ekosystemtjänster – på olika skalor.

Orts och platsanalys

Platsanalyser och utredning kopplat till utvecklingsprojekt.

Grönblå infrastruktur

Ekologiska sambands- och spridningsanalyser. Vatten- och grönplaner.

Landskapssanalys

Kulturlandskapsanalyser och analyser kopplat till regional landsbygdsutveckling.

Skogsbruksanalys

Analyser kopplat till hållbar skogsskötsel och långsiktigt skogsbruk.

Nätverksanalys

Ekologiska och sociala nätverks-analyser. Samhällsanalyser med fokus på synergier, byanätverk och samverkan.

GIS-analyser

Vi använder GIS i många av våra projekt och kan skräddarsy analyser efter behov.

Omvärlds- och trendanalyser

Genom att analysera omvärlden och historiska skeenden erbjuder vi underlag för att förstå framtiden och navigera mot ett långsiktigt mål.

Kontakta oss så berättar vi mer

Marta

Marta Bohlmark

Arkitekt
Processledning och
hållbar affär

0761-72 74 38
marta@gaiaark.se

Pi

Pi Ekblom

Arkitekt
Hållbar träarkitektur och byggprojektledning

0703-14 15 90
pi@gaiaark.se

Ulrika Stenkula

Ulrika Stenkula

Arkitekt
Processledning och
ekosystemtjänster

0760-44 58 44
ulrika@gaiaark.se

Ania

Ania Öst

Arkitekt
GIS och Ekologisk &
rural urbanism

0704-93 39 93
ania@gaiaark.se