Hembygdstorget

En handbok, rapport och modell för att öka landsbygders livskraft genom gestaltad livsmiljö

År: 2022-2023
Plats: Sollerön, Mora kommun
Status: Avslutad
Samarbetsparter: ArkDes, Region Dalarna, Gaia Arkitektur
Kontaktperson: Marta Bohlmark

På uppdrag av ArkDes (Myndigheten för arkitektur och Design) har Gaia Arkitektur tagit fram handboken Att
odla ett hembygdstorg. Dokumentet ska inspirera aktörer i våra landsbygder och utgår från de lärdomar och
idéer som vuxit fram under projektet Odla Torg. Handboken är tänkt som ett vägledande dokument för hur vi
kan gestalta våra gemensamma rum i landsbygder med ambitionen att göra arkitektur tillgängligt för fler.

Som ett komplement till handboken har vi dessutom tagit fram en forskningsbaserad modell för gestaltandet av torg i landsbygder. Syftet med dessa båda dokument är att väcka diskussion om för vem våra offentliga platser är till för och ge förslag och metoder på hur vi, via torgprojekt kan återinvestera i social infrastruktur – i hela landet.
Handboken och modellen riktar sig till lokalsamhällets många aktörer, näringsidkare och eldsjälar såväl som tjänstepersoner och politiker på lokal, regional och nationell nivå. Vår förhoppning är att handboken ska inspirera till nya initiativ för hållbar torgbildning på landsbygden. 

Från eldsjälar till eldsjälar; oavsett om de verkar i det lokala eller den stöttande offentligheten. Låt oss samtala om vilken värld vi önskar och låt oss gemensamt ta ansvar för att skapa den. 

Läs rapporten – Att odla ett torg i varje hembygd

Läs handboken – Att odla ett hembygdstorg

RELATERAT INNEHÅLL

Lansering – Att odla ett torg i varje hembygd

Lansering – Att odla ett torg i varje hembygd

Under tillväxtverkets landsbygdsvecka lanserade vi – tillsammans med ArkDes och Region Dalarna – handboken ”Att odla ett hembygdstorg” samt den tillhörande rapporten ”Att odla ett torg i varje hembygd”. Publikationena är en fortsättning på det tidigare ArkDes- finansierade projektet ”Odla torg” som genomfördes 2021. Lanseringen…

Idag presenterar vi Odla Torg på ArkDes

Idag presenterar vi Odla Torg på ArkDes

Marta Bohlmark och Ania Öst presenterar projektet Odla Torg på frukostseminariet ”Att skapa gemensamma platser” som är finansierat av ArkDes Open Call. länk

Idag ”Odlar vi torg”

Idag ”Odlar vi torg”

Sista provtryckningen av torget på centrala Sollerön görs idag ”Solleröbördiga Marta Bohlmark är en av de arkitekter som medverkar i projektet. — Nu har vi testat en massa aktiviteter och projektet går nu in i en ny fas där fördjupar blicken på torgets utformning och vad…

Odla Torg på Form och Design Center

Odla Torg på Form och Design Center

Ikväll har TränätverkA premiär i Malmöregionen som en del av Finissage för Woodlife Sweden på Form och Design Center. Vi berättar om vårt projekt ”Odla Torg”, ett ArkDes-finansierat projekt, en del i ett större regionalt arbete som syftar till att läka naturliga system genom mänsklig…