Odla Torg

År: 2021
Plats: Sollerön, Mora kommun
Status: Avslutad
Samarbetsparter: ArkDes, Region Dalarna, Gaia Arkitektur
Kontaktperson: Marta Bohlmark

Genomförande av tillfälliga torg på landsbygden

Vad gör ett torg till ett torg? Den frågan undersöks genom en serie event tillsammans med lokala aktörer på Sollerön i Dalarna. Projektet Odla torg deltog i ArkDes Think Tank – Open Call 2021 med förslaget att utveckla metoder och arkitekturstrategier för torgbildning på landsbygden. Förhoppningen är att sätta i gång en process som kan leda till ett permanent och levande torg och där metoderna som prövas kan återanvändas. I det aktuella projektet användes medborgardialog som ett verktyg för att utveckla samarbetsmetoder mellan lokalsamhälle, det offentliga och arkitekter.


Vi odlar torg

Vid fem olika tillfällen genomfördes en serie tester tillsammans med byns boende och öns aktörer. Vi testade både fysiska gränser och innehåll, där öbornas aktiviteter fick ta plats i det gemensamma rummet. Varje event utformades utefter teman med målet att attrahera lokalt engagemang. Genom en aktiv medborgardialog kunde förändringar göras dynamiskt och i samklang med byns invånare och aktörer.

Event 1. Så ett frö

Under det första eventet inspirerades vi av lokal och säsongsbetonad odling. Genom att tillfälligt flytta parkeringsplatser utanför den lokala matvarubutiken skapas förutsättningar för torgliv. Rumsliga gränser testas genom att torget definieras och möbleras med återbrukade och ommålade sittplatser av träpallar från en lokal fönsterfabrik. En lastpall blir ett pingisbord. Uttjänta bildäck omgestaltas till planteringskärl som innan eventet adopteras av bybor och fylls med sticklingar. Besökarna får plantera en Solleröärt och en Sollerörot att ta med hem.

Event 2. Digitala torget

Vid det andra eventet ville vi inkludera barnen och locka till en digital gestaltning. Sex barn i åldrarna 8–13 år träffades under en timme i en uppbyggd spegling av det tänkta Sollerötorget. När timmen är slut summerar deltagarna: ”Fontänen och julgranen i mitten skapar torgkänsla. Det behövs mer grönt så att det känns skönt och bänkar så att man kan slå sig ned och prata. Det behövs roliga aktiviteter för barnen och ljusslingor så att det blir mysigt och för party. Fotbollsplanen är viktig men den behöver ju inte ligga på torget, bara nära. Scenen är bra så att man kan planera grejer och tjäna pengar till torget”.

Event 3. Torgfestivalen

Det tredje eventet inspirerades av ljumma sommarkvällar och gemensam fest. Det skapades rum för musik, att äta tillsammans och plats för sport och lek. Återbruket håller öppet och låter varorna möblera gårdsplanen. Platsen mellan ladan, skolan, och det framväxande torget testas för publiksamling och aktiviteter där sittplatser, cafétält, fyller gräsmattan. Det blivande torget saknar fysiska gränser och levande fasader. Denna gång testas en food truck som placeras i hörnet mot skolan och där sittplatser av de återvunna pallarna återanvänds för att utgöra tillfällig uteservering.

Event 4. Cykeldagen

Vid det fjärde eventet öppnade skolan för terminen och nya rörelser sätts igång. Cykeln får ta plats. Det pimpas, pumpas och repareras. Sollerö cykelklubb anlägger en provisorisk teknikbana utanför skolgården för att inspirera barnen att ta cykeln till skolan. Nya parkeringslösningar testas för att ge utrymme på torget och säkrare rörelser på platsen. På torgområdet finns en food truck, cafétält, pingisbord, sittplatser och blomkrukor.

Event 5. Skördefesten

Under det femte och sista eventet ”Skördefest” tog vi med oss alla goda erfarenheter från sommarens utföranden. Det dukades upp med lokala skördar, fynd, aktiviteter, utställning och samtal. Himlen öppnade upp sig och människor från ön, och långväga, strömmar in till platsen. Många hundra människor befolkade centrala Sollerön denna lördag, och det pratas om när det senast inträffade. Uppemot hundra personer, lokala och professionella, har också på ett eller annat sätt engagerat sig och bidragit till innehåll och genomförande just för denna dag.

Under fem månader, och specifikt under fem dagar, fick vi direkta upplevelser av vad torget kan skapa för hembygden, hur det kan gestaltas och hur vägen dit kan se ut. Lärdomarna har varit många.

Det här arbetet möjliggjordes genom samarbete mellan lokala aktörer, kommunen, öbor och arkitekter. Vi bidrog genom att forma ett arkitekturprojekt och en metod att följa. Analysen och medborgardialogen skapar grunden till en vision som i sin tur är något människor kan reagera på. Arbetet får en riktning och målet synliggörs. Det krävs en närvaro i samtal och relationer. De flesta har gått utanför sina givna roller. Projektet utvecklas ständigt
vilket medför att de illustrativa verktygen och språket måste vara kommunikativt och flyhänt. Det handlar inte om färdiga dokument som ska kommuniceras. Det krävs mod och nyfikenhet. Att ifrågasätta varför saker är som de är. Här kan ett utifrånperspektiv vara en fördel. Det har känts givande att vara del av något äkta, en
framväxande livsmiljö med målet att uppnå ökad livskvalitet och läka något som väntar på att bli helt

RELATERAT INNEHÅLL

Lansering – Att odla ett torg i varje hembygd

Lansering – Att odla ett torg i varje hembygd

Under tillväxtverkets landsbygdsvecka lanserade vi – tillsammans med ArkDes och Region Dalarna – handboken ”Att odla ett hembygdstorg” samt den tillhörande rapporten ”Att odla ett torg i varje hembygd”. Publikationena är en fortsättning på det tidigare ArkDes- finansierade projektet ”Odla torg” som genomfördes 2021. Lanseringen…

Idag presenterar vi Odla Torg på ArkDes

Idag presenterar vi Odla Torg på ArkDes

Marta Bohlmark och Ania Öst presenterar projektet Odla Torg på frukostseminariet ”Att skapa gemensamma platser” som är finansierat av ArkDes Open Call. länk

Odla Torg på Form och Design Center

Odla Torg på Form och Design Center

Ikväll har TränätverkA premiär i Malmöregionen som en del av Finissage för Woodlife Sweden på Form och Design Center. Vi berättar om vårt projekt ”Odla Torg”, ett ArkDes-finansierat projekt, en del i ett större regionalt arbete som syftar till att läka naturliga system genom mänsklig…