Sollerötorget – att gestalta ett hembygdstorg

År: 2023
Plats: Sollerön, Mora kommun
Status: Pågående
Samarbetsparter: ArkDes, Region Dalarna, Gaia Arkitektur
Kategori: Arkitektur, stadsbyggnad och landskap
Kontaktperson: Marta Bohlmark

Som en del av arbetet med Odla Torg-metoden, har Gaia Arkitektur tagit fram ett förslag för ett hembygdstorg på Sollerön, Dalarna.

På Sollerön har vi efter flera års återkommande samtal, workshoppar, iakttagelser och upplevelser skapat oss en bild av hur vi skulle kunna skapa en samlande mötesplats för alla på den lokala platsen.
Att ett torg på denna plats skulle skapa stora värden över tid är tydligt. Hur och på vilket sätt den ska skapa största värde ur effektivaste resurs och utöver det en inkluderande process är vårt fortsatt arbete. Den processen har vi , för att erfarenhetsdela, beskrivit ingående i Odla Torg-modellen.
Genom hundratals människors röster och handlingar har vi landat i detta förslag.


Illustrationsplaner som visar hur Sollerötorget och dets användning förändrar sig över årets säsonger.

Entren till den lokala affären och entren till skolan skapar byns största flöden. Den valda platsen har framkommit genom analyser i tidigare projekt som den rumslighet med störst potential att bli ett samlande torg. Under testfasen bekräftas att denna plats skulle nå flest och störst blandning av människor; boende och besökare. Redan med en tillfällig och mycket enkel gestaltning iakttar vi hur det uppstår nya möten, utbyten och idéskapande.

Solleröterrassen är en naturlig utvidgning av Lanthandeln, var Solleröbor kan träffas, även spontant under sina dagliga ärenden. Terrassen fungerar som ett café, men ger även en tydlig entré för den lokala butiken och ett trevligt utrymme att vistas på torget. Spontana möten är naturliga utanför lokalbutiken och Solleröterrassen blir en naturlig plats att ses, sätta sig och stanna ett tag.
Valven tar sin inspiration från traditionell lokal arkitektur från närliggande byggnader. Formen speglar dessutom den lokala Sollerärten som en symbol för ön. Växter och grödor planteras i växtbädden, som solrosor och den lokala Solleröärten. Den gröna färgen speglar och komplimenterar dessutom lokala byggnader och natur under de olika årstiderna.

Solleröpaviljongens struktur är lätt och öppen, och tillåter att många olika aktiviteter kan ta plats, både under och omkring. Strukturen släpper dessutom in mycket dagsljus, för en ljus atmosfär även under den mörkare årstiden. Taket i glas skyddar mot regn och snö samtidigt som dagsljuset kan lysa genom. Det upphöjda golvet skapar en separation mellan marken och paviljongen, och definierar rummet. Paviljongen kan således användas som dansgolv eller scen för olika föreställningar eller evenemang. Luckorna kan vändas 360 grader, och kan på det sättet skapa olika rum i och runt paviljongen. Luckorna är rumsbildande och kan användas som en rygg för olika funktioner, men skyddar också mot väder och vind. Paviljongens flexibilitet gör den användbar vid alla anledningar och säsonger.

Ett gestaltad hembygdstorg – före och efter

Sollerötorget blev utvecklat i samband med Hembygdstorget – En metod för platsutveckling

Läs rapporten – Att odla ett torg i varje hembygd

Läs handboken – Att odla ett hembygdstorg

RELATERAT INNEHÅLL

Lansering – Att odla ett torg i varje hembygd

Lansering – Att odla ett torg i varje hembygd

Under tillväxtverkets landsbygdsvecka lanserade vi – tillsammans med ArkDes och Region Dalarna – handboken ”Att odla ett hembygdstorg” samt den tillhörande rapporten ”Att odla ett torg i varje hembygd”. Publikationena är en fortsättning på det tidigare ArkDes- finansierade projektet ”Odla torg” som genomfördes 2021. Lanseringen…

Idag presenterar vi Odla Torg på ArkDes

Idag presenterar vi Odla Torg på ArkDes

Marta Bohlmark och Ania Öst presenterar projektet Odla Torg på frukostseminariet ”Att skapa gemensamma platser” som är finansierat av ArkDes Open Call. länk

Odla Torg på Form och Design Center

Odla Torg på Form och Design Center

Ikväll har TränätverkA premiär i Malmöregionen som en del av Finissage för Woodlife Sweden på Form och Design Center. Vi berättar om vårt projekt ”Odla Torg”, ett ArkDes-finansierat projekt, en del i ett större regionalt arbete som syftar till att läka naturliga system genom mänsklig…