Projekt

Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0

Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0

Gaia arkitektur har tillsammans med C/O City, Boverket och Naturvårdsverket uppdaterat den populära vägledning som togs fram inom det Vinnovafinansierade forskningsprojektet C/O City 2014. Här hittar du definitioner, globala och nationella mål, värdering av ekosystemtjänster samt metoder för att integrera ekosystemtänket i stadsplanering. Väl fungerande…

Kommuntäckande ekosystemtjänstkartering- och analys, Västerås kommun

Kommuntäckande ekosystemtjänstkartering- och analys, Västerås kommun

Gaia arkitektur har tillsammans med Landskapslaget ett ramavtal med Västerås kommun och har genomfört en kommuntäckande ekosystemtjänstkartering- och analys över Västeråskommun som underlag för pågående ÖP-arbete. Ekosystemtjänstkarteringen med tillhörande analys lyf­ter mångfalden av ekologiska värden och understryker ekosyste­mens betydelse för planeten i allmänhet och Västerås…

Vinst i brotävling!

Vinst i brotävling!

Vårt bidrag BIFROST vann innovationstävlingen InfraLIGHTer Awards!!!Otroligt glada och stolta är vi! Stora omställningar måste göras i infrastruktursektorn och vi hoppas att BIFROST är ett av många initiativ som kommer bidra till detta inom en snar framtid.  Bron är en gång- och cykelbro i 97%…

Prototypbod för odlingsinkubatorer i Södertälje

Prototypbod för odlingsinkubatorer i Södertälje

Gaia arkitektur fick i uppdrag av Åsa Waldenström, trädgårdsmästare, konstnär och projektledare för odlingsstrategin på Södertälje kommun att ta fram en prototyp på en redskapsbod som skulle kunna uppföras på fler ställen. Södertälje kommun utvecklar strategier för lokal och hållbar matprodukten vilket engagerar ett stort…

MASSA

MASSA

MASSA Bakgrund Under 1950- och 60-talet blåste positiva vindar över Sverige. Med nyvunnen framtidstro och nya moderniseringsideal i ryggen byggdes Stockholms tunnelbana. Som del av den tidens rekreations- och folkhälsoideal användes restmassorna från tunnelbanebygget till att bland annat skapa tio artificiella toppar runt om i…

Nordvästra Siljansringen

Nordvästra Siljansringen

Nordvästra siljansringen Bakgrund Inom ramen för regional hembygdsutveckling bidrar Gaia arkitektur till att uppmärksamma behovet av att skapa hållbara gestaltade livsmiljöer med fokus på att förädla den unika platsens särart. Gaia arkitektur medverkar till att skapa hela system som genom synergieffekter gynnar cirkulära processer för…

Allskönsro- Restaurering och tillbyggnad i plockhugget virke.

Allskönsro- Restaurering och tillbyggnad i plockhugget virke.

Allskönsro är en tegelbyggnad uppförd 1887 av resttegen från renoveringen av Bogesund slott som gjordes året innan. Bygganden var mycket eftersatt och renoveringen innebar att samtliga byggdelar, utom tegelmurar och bjälklagsbalkar, plockades ur huset och restaurerats innan återuppbyggnad. I originalutförandet hade bygganden ett växthus längs…

The GoDown Arts Centre, Nairobi

The GoDown Arts Centre, Nairobi

I projektet The GoDown Transforms är vi med och utvecklar ett kulturhus i Nairobi, Kenya. Projektet syftar till att skapa en välkomnande, demokratisk och publik mötesplats i Östafrika, med konst och kultur som motor. I komplexet ryms bl a scener, bibliotek, utställningslokaler, dansstudios, replokaler, konstateljéer,…

Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Det finns ett växande behov och intresse av att planera för urbana ekosystemtjänster i den byggda miljön. En rad olika verktyg, metoder och vägledningar har tagits fram nationellt, regionalt och kommunalt av myndigheter, intresseorganisationer, kommuner, byggherrar och konsulter för att underlätta och styra detta arbete.…

Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0

Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0

Den uppskattade ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning” från 2014 är under uppdatering på initiativ av Gaia arkitektur och är sammanhållande part. Projektet genomförs i samverkan med Boverket, Naturvårdsverket och C/O City, vilka alla bidrar med finansiering. Även Albaeco bidrar till innehållet. Mycket har hänt…

Villa mellan träden

Villa mellan träden

En villa som, i liten skala, ställs inför flera av de utmaningar som arkitekturen står inför. I grunden ligger en omsorgsfull utredning av tomten för att på ett lågmält sätt landa huset i landskapet, värna de gamla ekarna och minimera ingreppet i marken. Bygganden är…

Hästgården

Hästgården

Ett restaurering- och ombyggnadsprojekt av en hästgård i Uppland Bro som ska få nytt liv. Gaia jobbar under hösten med bygglov och bygghandlingar.