Projekt

MASSA

MASSA

Gaia arkitektur har tillsammans med Stockholm Stad, KTH och Studio Erixon Aalto genom projektet MASSA mottagit en fyraårig finansiering från Formas – ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö”. Projektet MASSA studerar den enorma potentialen i att vända de miljontals…

Sollerön

Sollerön

Hembygdsutveckling – Gaia arkitektur är med och bidrar med blicken på att skapa hela system där synergierna uppstår för långsiktiga och livskraftiga miljöer. Det gäller för lokalsamhället och det gäller för den regionala utvecklingen där landsbygd och stad samverkar utifrån sina olika nödvändiga roller för…

Villa mellan träden

Villa mellan träden

Gaia har under sommaren inlett ett arbete med en trävilla på Drottningholm med genomgående naturliga material och låg energianvändning. Just nu pågår en omsorgsfull utredning av tomten för att på ett lågmält sätt landa villan i landskapet.