Levande skog, levande samhälle

En modell för hur träbyggande kan driva utvecklandet av resilienta skogar och skapa hållbara gestaltade livsmiljöer

År: 2023-2025
Plats: Borlänge, Dalarna
Finansiär: Vinnova
Samarbetsparters: Borlänge kommun, KTH, Plockhugget AB, TBS Timber Bridge Specialists AB, Traditionskraft AB, Trästad Sverige, Wudd Construction AB och ByggPartner i Dalarna AB.
Status: Pågående
Kategori: Forskningsprojekt

Projektet syftar till att utreda hur träbyggande kan bli nyckeln till att utveckla resilienta skogar och skapa långsiktigt hållbara gestaltade livsmiljöer. ”Levande skog, Levande samhälle” finansieras av Vinnova – Bygg för framtiden! Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor.


Gaia arkitektur har initierat forskningsprojektet och leder arbetet som pågår till 2025. Borlänge kommun är behovsägare och projektet genomförs i samarbete med KTH, Plockhugget, TBS Timber Bridge Specialists, Traditionskraft, Trästad Sverige, Wudd Construction, ByggPartner i Dalarna. Målet är att utveckla en modell för hållbart byggande i trä i Sverige genom att utgå ifrån systemkedjan ”från skog till byggnad” som kopplar samman skogsbruksmetoder, förädlingsprocessen och den gestaltade byggnaden med den befintliga samhällsbyggnadsprocessen. Projektet syftar till att utreda hur träbyggande och arkitektur kan bli nyckeln till att utveckla resilienta skogar och skapa långsiktigt hållbara gestaltade livsmiljöer. Inom projektet utvecklas en byggnadstypologi och resultaten redovisas bland annat i en vägledande handbok med fokus på Hållbar kravställning, Hållbara material- och resursflöden och Hållbart gestaltad livsmiljö.

Arbetet sker tvärdisciplinärt, med Borlänge kommun som behovsägare och med en mängd nyckelaktörer längs hela systemkedjan. Utöver projektparterna deltar också Eco Innovation Foundation, SkogsPortalen, Träbyggnadskansliet och Tracy of Sweden.

RELATERAT INNEHÅLL

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden!

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden!

Gaia arkitektur har initierat forskningsprojektet och leder arbetet som pågår till 2025. Projektet syftar till Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor. Borlänge kommun är behovsägare och projektet genomförs i samarbete med ByggPartner i Dalarna, KTH, Plockhugget, TBS Timber Bridge Specialists, Traditionskraft, Trästad Sverige och…

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Forskning och nya metoder för skogsbruk visar att svensk skog kan binda mycket mer koldioxid än i dag och samtidigt ge virke med högre värden. Flera debattörer, däribland Gaia Arkitekturs Pi Ekblom och Ulrika Stenkula, menar att svensk skog är under­utnyttjad. Genom att ställa om till…

Arkitektur som drivkraft för att läka system

Arkitektur som drivkraft för att läka system

I helgen deltar och föreläser Gaia på Stolpverk Nordens stolpverkskonferens – 3-5 feb 2023 på Trädgårdens skola, Mariestad, bl.a. tillsammans med Plockhugget, AIX arkitekter och Wingårdhs Arkitekter. Vi ser fram emot intressanta samtal och möten. Program

Debattinlägg i tidningen Arkitekten

Debattinlägg i tidningen Arkitekten

Träbyggandet kan bli drivkraft för återbeskogning, återställande av ekosystem och ett bättre liv för många människor. Men det är upp till oss att se till att det blir så, skriver arkitekterna Pi Ekblom och Ulrika Stenkula tillsammans med representanter från Eco-Innovation Foundation (EIF) Till Arkitektens…

”Skogen är förnybar men långsam…”

”Skogen är förnybar men långsam…”

Pi Ekblom, Gaia ariktektur, intervju i Arkitekten om materialtillgång för framtidens byggen: ”Byggnadssektorn och träindustrin har pratat mycket om koldioxidneutralitet i trä, men har missat att fokusera på biologisk mångfald och livet i skogarna, och hur effektivt resursen trä används, säger hon.” Virkesbristen innebär inte…

Hållbart träbyggande börjar i skogen

Hållbart träbyggande börjar i skogen

”Intresset för hållbart byggande och att värna skogen har nog aldrig varit större. I år fyller Gaia Arkitekter 1 år – de är en byrå med genuint engagemang för livsmiljöer, både för människa och natur.” /NTT Woodnet Foto Edlunda: Anders Bobert Läs hela artikeln på…