Levande skog, levande samhälle i Extrakt

Abigail Sykes från Extrakt har intervjuat Ania Öst och Pi Ekblom om vårt forskningsprojekt Levande skog, levande samhälle, och hur arkitektur kan bidra till ett mer hållbart skogsbruk, mer resilienta ekosystem och förbättrade livsmiljö.

”Bygga i trä, är det alltid bra ur ett miljöperspektiv? I nytt projekt samarbetar arkitekter med en rad aktörer för att ta reda på hur arkitektur påverkar skogen och hur en lokal produktion kan se ut och fungera på bästa sätt.

Om byggsektorn ska bli hållbar räcker det inte att räkna på hur mycket koldioxid en byggnad släpper ut, eller att byta ut betong mot trä. Det menar arkitekten och forskaren Ania Öst, som arbetar i projektet Levande skog, levande samhälle. 

Projektet är ett samarbete med Borlänge kommun, och fokuserar på hur kommuner med egen skog på bästa sätt kan bygga av sin råvara.

– Det finns forskning och kunskap hos arkitekter om byggande i trä, men förståelsen för hur olika arkitektur påverkar skogen, resurseffektivitet och förädlingsprocesser behöver tydliggöras, säger projektets initiativtagare Pi Ekblom, som liksom Ania Öst är medgrundare till Gaia arkitektur, vilka leder projektet.

Forskarna har därför samlat aktörer från hela systemkedjan, från skogsaktörer till virkes- och byggföretag, konstruktörer, hantverkare, gestaltare och kommunrepresentanter.”

Läs artikeln i Extrakt här.