En park i Gamla Stan?

Sommaren 2024 görs tester för att utforska Munkbrohamnens potential kopplat till ekologi, kultur och förvaltning. Med den anledning publicerar Mitt i Stockholm en artikel om den framtida visionen om en blågrön park på Munkbrohamnen.

” Munkbrohamnen är en kaj i Gamla stan, som ligger mellan tunnelbanespåren och Riddarfjärden. Läget är vackert, men kajen är sliten och på många sätt bortglömd. Platsens potential är dock enorm – både för människor, djur och natur.
Det menar aktörerna bakom projektet Massa. Med hjälp av stenrester från bygget av nya tunnelbanan vill de på ett hållbart sätt restaurera kajen och ge platsen nytt liv.
– På 1930-talet revs hus i Gamla stan för att skapa större öppna ytor och undvika trängsel. I vår tid har det inte varit aktuellt, men här finns ett skriande behov av en naturmiljö för barn och boende, säger Marta Bohlmark på Gaia arkitektur, processledare och en av initiativtagarna i projektet.

Fisk och folk
Visionsbilder de tagit fram visar hur kajen omvandlats till en lummig park med solbyggor, scen, folkpark och flytande restaurang. Utanför ligger konstgjorda rev där fiskar kan leka. Strandzonen skulle stärka den biologiska mångfalden och rena dagvattnet.
– Det är en plats med stora ekologiska behov, där miljöbelastningen från förorenat dagvatten från broarna är hög och kajkanterna inte skapar förutsättningar för ekologiskt liv. Samtidigt pågår sättningar och kajen är i stort behov av renovering. Munkbron ligger också fint som vilo- och lekplats för fiskens färdväg mellan Saltsjön och Mälaren.
Munkbron är en av de platser som Massa tittar närmare på för utveckling. Planer finns även för att skapa ett rev i Årstaviken och en strand vid Skeppsholmen. De längst gångna planerna är på en lagun vid Blockhusudden på Djurgården, kallad Isbladslagunen.
Visionen är att alla ska kunna omvandlas med hjälp av stenrester från byggen i Stockholm.

Vill starta dialog
Samtidigt som stadsmiljözonens invigdes i början av månaden sjösatte Massa-projektet en upplivning av Munkbron, lite som en pilot. Sandstrand, solstolar, grillar och en kajbalkong anlades vid vattnet.
Kajen är dessutom sliten och behöver renoveras om inte allt för lång tid.
– Det ger en försmak av visionen. Man kan sitta på stranden, titta ut över vattnet och tänka ”kan det vara så här i stället?”
Förhoppningen är alltså att det ska få besökare att börja tänka på hur staden skulle kunna se ut i framtiden.
– I Gamla stan finns ett levande lokalsamhälle. De spelar en viktig roll för att stadsdelen ska fortsatt vara en levande och vi vill starta dialog med dem om hur vi kan utveckla platsen tillsammans.”

Läs hela artikeln i Mitt i här.

Läs om Munkbrohamnen här.