Munkbrohamnen

År: 2023-pågående
Plats: Gamla Stan, Stockholm
Status: Vision, tekniska undersökningar och tester
Samarbetsparter: Stockholms stad (Kajstrategin) och Forskningsprojektet MASSA (Stockholms stad genom Miljöförvaltningen, Idrottsförvaltningens fiskerikonsulent, Trafikkontoret, KTH Arkitekturskolan, ELU, Gaia arkitektur, konstnärer) tillsammans med lokala kulturaktörer
Kategori: Del av forskningsprojektet MASSA. Läs mer om MASSA här.
Kontaktperson: Marta Bohlmark

Från en trasig baksida till en lummig blågrön park i Gamla Stan?  

Gamla Stan lider stor brist på grönska och ekologiskt aktiva vattenkanter. Samtidigt saknar lokalsamhällets 3000 personer naturmiljöer och lokala ytor för lek och rörelser, särskild för barnen. Genom tillfälliga insatser och framtida visioner testas platsens potential genom sommaren 2024!


Varför behöver Munkbrohamnen utvecklas?

Munkbrohamnen har identifierats som en prioriterad plats inom forskningsprojektet MASSA där ekologi och kultur kan utvecklas. Området står inför flera utmaningar: brist på habitat på land och i vatten, endast 1% krontäckning i Gamla stan, samt föroreningar från buller, luft och vatten. Dessutom finns det pågående sättningar och höga förvaltningskostnader för reparationer, ohållbar hantering av restmassor, och en brist på parkmiljöer, lekmiljöer för barn och badmöjligheter. Genom att utveckla Munkbrohamnen kan dessa utmaningar hanteras och området förbättras för boende, besökare och biologisk mångfald. 

Vad är den långsiktiga visionen?

En vision för Munkbrohamnen som en ny blågrön park har utvecklats tillsammans med representanter från lokalsamhället, Stockholms stad, marina konstruktörer och ekologer. Genom att använda stenrester från tunnelbanebygget kan kajen restaureras och ett multifunktionellt landskap skapas. Denna park, som sträcker sig ut i vattnet, blir en ny livsmiljö för både människor, djur och växter. 

Projektet innefattar att först skapa ett nytt landskap som byggs ut i vattnet med hjälp av reststen. Landskapet skapar förutsättningar för ett rikt trädbestånd, en blomsteräng, en vattenpark, öppen dagvattenhantering och en ny strandzon. När det nya landskapet är etablerat kan platsen fyllas med liv genom aktiviteter som hamnaktiviteter och pendelbåtstation, folkpark med dans, spontanidrott, boule och naturlek. I parken kan också nya mötesplatser etableras, där säsongen förlängs genom ett kulturväxthus som även bidrar till odling på land och i vatten. 

Flytande strukturer, såsom en restaurang och en sjögård, kan möjliggöra aktiviteter som bad, bastu, skridsko, scen, solbrygga, småbåtshamn och seglarskola. 

Hur ser processen framåt ut?

Tester och Förberedelser 2023
 
Förberedelser för platsens transformation påbörjades 2023, med ett första event under hösten där platsen testades med lokala aktörer genom samtal, skisser, vattenaktiviteter, konst och bastu. Barnen kastade macka och dekorerade marken med kritteckningar. Under dessa tester undersöktes olika metoder och visioner för platsens framtid. 

Bandet Tuba Libre på stranden
Möbler i trä skapade tillsammans med lokala formgivare  
Tillfällig och innovativ solbrygga och scen med risvasar under för fisk 
Utställning och samtal om platsens framtid
 
Gamla stans skolbarn kastar ring och spelar boll på stranden 
”Rum för uppfinnelse” skapar en portal i vass tillsammans med besökarna 

Tester Sommaren 2024 

Sommaren 2024 genomför forskningsprojektet MASSA nya tester tillsammans med Stockholms stad och representanter från lokalsamhället i Gamla stan. Syftet är att utforska platsens potential kopplat till ekologi, kultur och förvaltning. Stadens arbete med realiseringen av Kajstrategin bidrar genom etableringen av en tillfällig och innovativ brygga med risvasar under, som fungerar som viloplats för fisk på färden från Slussens fisktrappa och som solplats och scen för besökare i alla åldrar. Den trasiga marken täcks med sand för barnens lek, och grillar och sittplatser ger möjlighet till picknick och event.  

För att lyfta frågorna kring trädens betydelse i staden och för människors hälsa samarbetar MASSA-projektet med forskningsprojektet Levande Skog, Levande Samhälle. Enkla möbler av ask, asp, ek, björk och tall har tagits fram tillsammans med lokala formgivare. Stubbarna vittnar om de olika sorters träd som kan stå här i framtiden och bidra till ett grönare Gamla stan. De största möblerna kommer från 200 år gamla askar från Tullgarns allé, och stubbarna har bränts ur som facklor med tekniken ”Swedish torch”. Bakom hantverket står Traditionskraft, Folkform och Gaia arkitektur. Dessa tester och tillfälliga funktioner syftar till att undersöka hur platsen kan fungera i framtiden. 

Tekniska förutsättningar för utfyllnad har utretts och samskapande med lokalsamhället pågår. Ambitionen är att platsens framtid ska utformas tillsammans med lokalsamhället. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad, KTH Arkitekturskolan, Gaia arkitektur, ELU, lokala aktörer och konstnärer. 

Den innovativa bryggan, en så kallad Kajbalkong, för fisk och kultur är utförd av Stockholms stad, Nyrens Arkitektkontor och Tecomatic.

RELATERAT INNEHÅLL

Invigning av Munkbrohamnen!

Invigning av Munkbrohamnen!

Fredag 7:e juni invigdes Munbrohamnen i Gamla Stan! MASSA-projektets många parter ställde ut visionen kring Stockholms inre arkipelag och samtalade med festdeltagarna om olika perspektiv och personliga drömmar om framtiden. Sommaren 2024 görs tester för att utforska platsens potential kopplat till ekologi, kultur och förvaltning.…

MASSA anordnar event på Munkbrohamnen

MASSA anordnar event på Munkbrohamnen

Forskningsprojektet MASSA anordnade under lördagen 16:e september ett event på Munkbrohamnen i Gamla stan. Eventet riktade sig till lokala aktörer och syftade till att undersöka platsens potential och hur den kan aktiveras och utvecklas. Utgångspunkten var att återvinna tunnelbanebyggets stenmassor för att skapa en ny…

MASSA i mitti

MASSA i mitti

Med anledning av helgens utställning på Strandvägskajen publicerar Mitt i en artikel om MASSA-projektet: ” Mitt i har tidigare berättat om MASSA-projektet som går ut på att, på ett mer hållbart och effektivt sätt, ta vara på stenen från byggandet av tunnlar i Stockholm. Under World Water…

MASSA i DN-debatt

MASSA i DN-debatt

När tunnelbanan i Stockholm byggs ut blir minst 7,5 miljoner ton sten en restprodukt. Annica Kvint gläds åt MASSA-projektet i Stockholm, som hittat nya användningar för stenmassorna. I en cirkulär ekonomi är allt att betrakta som en resurs. Ta de där enorma stenmassorna som blir…

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

I helgen ställer vi ut forskningsprojektet MASSA på Strandvägskajen som en del av Stockholm H2O. Visst vill man se den här stranden bli verklighet på Skeppsholmen (?) och då visar inte bilden allt fint som stenen bidrar med under vattnet! Utställningen är öppen fredag 11-19…