MASSA – Från rest till resurs genom konstnärligt gestaltad livsmiljö

År: 2022-2024
Plats: Stockholm
Status: Pågående
Finnansiär: FORMAS
Samarbetsparter: Stockholm stad, KTH,  Studio Erixon Aalto, Gaia arkitektur
Kontaktperson: Marta Bohlmark, Ania Öst

Från rest till resurs genom konstnärligt gestaltad livsmiljö

I det Formas-finansierade projektet MASSA – Gestaltad Livsmiljö undersöker Gaia Arkitektur tillsammans med Stockholms stad, KTH och ett antal konstnärer konstens möjlighet att bidra till utmaningen att transformera rester av stenmassa från utbyggnaden av Stockholms tunnelbana, till en resurs som skapar nya gestaltade livsmiljöer i Stockholms urbana arkipelag.

Bakgrunden till projektet relaterar till den växande medvetenheten att nå olika hållbarhetsmål och vikten av att därför hitta nya arbetsmetoder och processer. Som en del av utbyggnaden av Stockholms tunnelbana undersöks därför hur stenmassorna kan transformeras från en kostsam rest till en direkt och nära resurs. Med regeringens proposition Politik för gestaltad livsmiljö i tanken undersöker vi vilken roll konsten har i gestaltningen av våra livsmiljöer idag?Utförandet är ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad och representeras av ett core-team med multidisciplinär kompetens. Flera konstnärer är nära knutna till projektet, liksom en rådgivande referensgrupp. Förutom det kunskapsbyggande syftet med studien, så finns det en stor potentiell samhällsnytta; alla möjligheter att inspirera till en hållbar hantering av de stora restmassorna har en potential att skapa enorma vinster ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Vi står inför en unik möjlighet att vända en kostsam restprodukt till en enorm möjlighet att omgestalta det vattennära stadslandskapet utifrån tillskapandet av nya gestaltade livsmiljöer.

RELATERAT INNEHÅLL

MASSA i mitti

MASSA i mitti

Med anledning av helgens utställning på Strandvägskajen publicerar Mitt i en artikel om MASSA-projektet: ” Mitt i har tidigare berättat om MASSA-projektet som går ut på att, på ett mer hållbart och effektivt sätt, ta vara på stenen från byggandet av tunnlar i Stockholm. Under World Water…

MASSA i DN-debatt

MASSA i DN-debatt

När tunnelbanan i Stockholm byggs ut blir minst 7,5 miljoner ton sten en restprodukt. Annica Kvint gläds åt MASSA-projektet i Stockholm, som hittat nya användningar för stenmassorna. I en cirkulär ekonomi är allt att betrakta som en resurs. Ta de där enorma stenmassorna som blir…

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

I helgen ställer vi ut forskningsprojektet MASSA på Strandvägskajen som en del av Stockholm H2O. Visst vill man se den här stranden bli verklighet på Skeppsholmen (?) och då visar inte bilden allt fint som stenen bidrar med under vattnet! Utställningen är öppen fredag 11-19…