MASSA Ekosystemtjänster

År: 2020-2022
Plats: Stockholm
Status: Avslutad
Finnansiär: ARQ
Samarbetsparter: Stockholms stad, KTH, Studio Erixon Aalto, Gaia arkitektur
Kontaktperson: Marta Bohlmark, Ania Öst

Tillskapande av ekologiska värden i Stockholms vatten

Gaia Arkitektur har tillsammans med Stockholms stad, KTH och White arkitekter genomfört projektet MASSA – Ekosystemtjänster. Projektet är finansierat av ARQ och är en fördjupning av de många ekologiska perspektiv som först synliggjordes i det Formas-finansierade projektet MASSA (nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag). Projektet belyser särskilt Stockholms kontakt med vattnet och det akuta tillståndet i Östersjön där erosion och kajbyggande har lett till kollapsande ekosystem med storskalig förlust av viktiga livsmiljöer.


Projektets intention har varit att föra in ett ekologiskt förhållningssätt som ingångsvärde för att skapa multifunktionella platser. Med målet att se hur stenmassor från tunnelbanebygget kan skapa nya livsmiljöer i Stockholms inre arkipelag har fokuset legat på gestaltandet av miljön under vatten, i strandkanten och ovan mark. Projektet har identifierat fem möjlig platser med stor potential för ekologiskt och kulturellt värdeskapande i Stockholms inre arkipelag.

Tunnelbanans utbyggnad och andra offentliga infrastrukturprojekt genererar miljoner ton schaktmassor. Massorna, som har lagts ut på entreprenad, forslas till stor del ut ur staden på lastbil till upplag i olika delar av landet. Samtidigt står staden inför stora utmaningar; fragmentiserade ekologiska livsmiljöer, förlust av biologisk mångfald och svåra globala klimatförändringar liksom ökad social segregation. Flera av tunnelbanebyggets uttag är vid vatten i innerstaden. Både transporter vattenvägen liksom användning av stenen kopplat till vatten framstår som en stor möjlighet i tiden.

Vi kan välja att använda denna allmänna och värdefulla resurs för att adressera våra mest akuta frågor. Med stenen som resurs kan vi fortsätta utveckla stadens livskraft i gränslandet land och vatten utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar. Med det slutgiltiga målet att människan kan leva i symbios med naturen.

Läs rapporten MASSA Ekosystemtjänster

RELATERAT INNEHÅLL

MASSA i mitti

MASSA i mitti

Med anledning av helgens utställning på Strandvägskajen publicerar Mitt i en artikel om MASSA-projektet: ” Mitt i har tidigare berättat om MASSA-projektet som går ut på att, på ett mer hållbart och effektivt sätt, ta vara på stenen från byggandet av tunnlar i Stockholm. Under World Water…

MASSA i DN-debatt

MASSA i DN-debatt

När tunnelbanan i Stockholm byggs ut blir minst 7,5 miljoner ton sten en restprodukt. Annica Kvint gläds åt MASSA-projektet i Stockholm, som hittat nya användningar för stenmassorna. I en cirkulär ekonomi är allt att betrakta som en resurs. Ta de där enorma stenmassorna som blir…

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

I helgen ställer vi ut forskningsprojektet MASSA på Strandvägskajen som en del av Stockholm H2O. Visst vill man se den här stranden bli verklighet på Skeppsholmen (?) och då visar inte bilden allt fint som stenen bidrar med under vattnet! Utställningen är öppen fredag 11-19…