Om oss

Gaia arkitektur skapar hela gestaltade livsmiljöer

Vi initierar och genomför projekt från del till helhet. Det är först i det hela systemet som synergierna naturligt uppstår. Utmaningarna är många i vår tid och det krävs mod och klarsyn för att möta dem. Vi krokar därför arm med andra värdestyrda aktörer för att tillsammans bidra positivt till utvecklingen. Vi verkar inom forskning, offentlig- och privat sektor. Gaia arkitektur är redo att ta både risk och därmed ansvar för att med vår kunskap bidra till att det vi tror på blir verklighet.
Genom vår samlade erfarenhet av landskapsurbanism, träarkitektur, urbana ekosystemtjänster och långsiktiga värdestyrda affärer vill vi bidra till hållbar kravställning, hållbara material- och resursflöden och hållbart gestaltad livsmiljö.

Genom vår samlade erfarenhet av landskapsurbanism, träarkitektur, urbana ekosystemtjänster och långsiktiga värdestyrda affärer vill vi bidra till hållbar kravställning, hållbara material- och resursflöden och hållbart gestaltad livsmiljö.

Vi svarar mot det artonde målet

Vi kompletterar FNs 17 globala hållbarhetsmål med ytterligare ett – ”Raising Human Awareness”. Med det lyfter vi behovet av att höja medvetenheten i varje människa så att en gemensam förändringskraft kan frigöras.
Vi verkar för livsmiljöer där människors medvetenhet kan höjas. Arkitektur för oss sträcker sig från ”skog till byggnad”, från ”rest till rev” och ”från parkeringsplats till hembygdstorg”.
Vi sprider kunskap genom nationella och internationella samarbeten. Vi arbetar med utgångspunkt i forskning och med projekt i alla skalor.

Vi svarar mot det artonde målet

Vi kompletterar FNs 17 globala hållbarhetsmål med ytterligare ett – ”Raising Human Awareness”. Med det lyfter vi behovet av att höja medvetenheten i varje människa så att en gemensam förändringskraft kan frigöras.
Vi verkar för livsmiljöer där människors medvetenhet kan höjas. Arkitektur för oss sträcker sig från ”skog till byggnad”, från ”rest till rev” och ”från parkeringsplats till hembygdstorg”.
Vi sprider kunskap genom nationella och internationella samarbeten. Vi arbetar med utgångspunkt i forskning och med projekt i alla skalor.

Grundare

Marta

Marta Bohlmark

VD och partner, Arkitekt MSA

Processledning stadsbyggnad och Hållbar affär

Marta är arkitekt med fokus på stadsbyggnads- och hållbarhetsfrågor inom storskaliga utvecklingsprojekt. Hon är även specialiserad inom arkitekturprocesser och hur multidisciplinära team kan framarbeta gemensamma visioner och ett målstyrt projektarbete. Marta har arbetat internationellt, bland annat i Hong Kong och Kina, och deltagit i flera svenska och internationella tävlingar; bland annat har hon ställt ut på Hong Kong Shenzhen Biennale, och 2019 tog hon emot World Architecture Festivals förstapris i kategorin ”Future Culture” med projektet GoDown Art Centre i Nairobi, Kenya. Hon har även undervisat på Arkitekturskolan KTH. Marta kommer senast från en 10-årig anställning på White arkitekter.

0761-72 74 38

marta@gaiaark.se

Pi

Pi Ekblom

Partner, Arkitekt SAR/MSA Hållbar träarkitektur, TränätverkA

Pi är arkitekt med fokus på träbyggnation. Pi har haft nyckelroller i flertalet omfattande och komplexa projekt som hon följt från idé till genomförande. Att ha stor delaktighet i byggprocessen och förståelse för material, hantverk och detaljering har präglat hennes inriktning inom arkitektur. Pi är medgrundare och driver TränätverkA, som har fått stor spridning och förenar arkitekter över kontorsgränser, för arbetet med nätverket blev hon utnämnd till ”Årets miljöpionjär” vid Arkitekturgalan 2020. Pi är frekvent anlitad föreläsare inom träarkitektur och har varit keynote speaker på bland annat Business Sweden i Wien och på Stora Trähus i Stockholm. Kommer senast från White arkitekter med erfarenhet som utvecklingsansvarig för träarkitektur på under flera år, samt gruppchef för 20 arkitekter och ingenjörer.

0703-14 15 90

pi@gaiaark.se

Ulrika Stenkula

Ulrika Stenkula

Partner, Arkitekt SAR/MSA Ekosystemtjänster, C/O City

Ulrika är arkitekt med fokus på stadsbyggnads- och hållbarhetsfrågor. Ulrika har lång erfarenhet av både stadsutveckling, processledning och byggnadsprojektering både gentemot kommuner, stiftelser och privat sektor. Sedan 2012 är Ulrika del av C/O City; ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt om urbana ekosystemtjänster som numera är en nationell förening där Ulrika sitter i styrelsen. Ulrika driver också sedan flera år ett kulturhusprojekt i Nairobi, vilket belönades med WAF-priset i kategorin ”Future Culture” 2019. I Nairobi utvecklade Ulrika ett samarbete med UN Habitat och presenterat på flera av deras internationella konferenser. Ulrika kommer senast från en 12-årig anställning på White arkitekter där hon också var partner.

0760-44 58 44

ulrika@gaiaark.se

Ania

Ania Öst

Partner, Arkitekt SAR/MSA Ekologisk och rural urbanism

Ania är arkitekt och specialiserad på naturdriven urbanism. Hon arbetar som forskare och lärare på KTH Arkitektskolan och är partner på Gaia Arkitektur. Ania arbetar med systembaserad design och har utvecklat analysmetoder och designstrategier i syfte att gestalta hela livsmiljöer där kultur och natur interagerar på ett hållbart och attraktivt sätt. Hon utvecklar också pedagogiska metoder och samarbetsmetoder. Under hela sin yrkeskarriär har Ania arbetat parallellt inom akademin och som praktiserande arkitekt. Ania har erfarenhet av regional stads- och landskap splanering, nybyggnation samt renoveringsprojekt.

0704-93 39 93

ania@gaiaark.se

Medarbetare

Sigrun Borgen

Arkitekt

Sigrun är arkitekt med inriktning mot hållbar stadsplanering och bostad. Hon är speciellt engagerad i hur arkitektur kan användas som verktyg för social och miljömässig hållbarhet, både i byggnads- och i stadsbyggnadsskala. Hon har dessutom bakgrund inom konst och grafisk formgivning och är skicklig på att ta fram illustrationer och visionsbilder både för hand och digitalt. Sigrun har internationell erfarenhet genom utbildning och praktik i England och Norge, innan hon fick sin masterexamen på arkitektskolan vid KTH.

sigrun@gaiaark.se

Martin Mehlin

Samhällsplanerare Landsbygds- och hållbarhetsfrågor

Martin är samhällsplanerare med inriktning mot landsbygds- och hållbarhetsfrågor. Han har särskilt fokus mot hållbart träbyggande i så väl urbana som rurala miljöer. Martin har praktisk och teoretisk erfarenhet av medborgardialoger som verktyg för att utveckla ett hållbart samhälle. Han har genom erfarenhet av skogsbruk en stor förståelse för den hållbara skogsprocessen från frö till slutprodukt. Vidare har Martin kompetens inom olika statistiska verktyg och geografiskt informationssystem (GIS) samt dess tillämpning inom fysisk planering.

martin@gaiaark.se