Invigning av Munkbrohamnen!

Fredag 7:e juni invigdes Munbrohamnen i Gamla Stan! MASSA-projektets många parter ställde ut visionen kring Stockholms inre arkipelag och samtalade med festdeltagarna om olika perspektiv och personliga drömmar om framtiden.

Sommaren 2024 görs tester för att utforska platsens potential kopplat till ekologi, kultur och förvaltning. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad, forskningsprojektet MASSA och representanter från lokalsamhället i Gamla stan. På Munkbrohamnen finns potential att tillskapa ny mark med hjälp av stenrester från tunnelbanebygget. Det skulle bland kunna möjliggöra en lummig park med ett rikt trädbestånd, vattenpark för vattnets ekologi, dagvattenrening – ett aktivt landskap.

Stockholms stads Kajstrategi möjliggör den tillfälliga omvandlingen av Munkbrohamnen sommaren 2024 till en plats där ekologi och kultur kan utvecklas och testas. En innovativ brygga med risvasar under fungerar som viloplats för fisk via färden från Slussens fisktrappa och som solplats och scen för besökare i alla åldrar. Den trasiga marken täcks med sand för barnens lek. Grillar och sittplatser ger möjlighet till picknick och event.

För att lyfta frågorna kring trädens betydelse i staden och för människors hälsa samarbetar MASSA-projektet med forskningsprojektet Levande skog, Levande Samhälle. Enkla möbler av ask, asp, ek, björk och tall har tagits fram på kort tid tillsammans med lokala formgivare. Stubbarna kan nu vittna om de olika sorters träd som kan stå här en dag och därmed betydligt öka Gamla stans trädbestånd. De största möblerna kommer från 200 år gamla askar från Tullgarns allé, och stubbarna har bränts ur som facklor med tekniken ”Swedish torch”. Bakom hantverket står Traditionskraft, Folkform och Gaia arkitektur.

En portal byggdes tillsammans mot framtiden i vass genom ”Rum för uppfinnelse”, Sofie Stenberg och Kajsa G Sjölen.
Den lokala kulturaktören Källarbyn höll i eventets musik och mat där lokala artister bidrog med blåsorkestrar, trubadurer och tango!

Tack till alla de som engagerar sig i omvandlingen av denna plats för våra gemensamma vattenkanter! Förhoppningsvis ser vi en framtid där natur och kultur kan gå hand i hand i en stad under ständig förändring.

Läs mer om Munbrohamnen här.