Vernissage – ”Skogen” på Tekniska museet!

”Vi är skogen” är namnat på Gaias bidrag till utställningen ”Skogen” som har vernissage idag. Utställningen är öppen för allmänheten från och med den 18 maj och 3 år framåt. Vårt bidrag utgör en 6 meter lång illustration som är belyst bakifrån och som beskriver människans relation till skogen och hur den förändras över tid, genom tre tidsfönster.

Skogen utgör scenen, människan är huvudaktör, träd omvandlas till arkitektur och skogens invånare flyttar in och ut allteftersom livsmiljön förändras. Historien visar hur skogen, människorna, timmerhusen, älgen och laven var del av ett gemensamt system i balans. I nutiden syns separationen där skogen utgör en resursfabrik för en arkitektur på export med reducerad koppling till materialets förutsättningar. Framtiden visar på nya relationer där material- och resursflöden främst är lokala och där arkitekturen, den gestaltade livsmiljön, är platsspecifik och bidrar till skogens mångfald.

Stort tack till Tekniska museet för förtroendet!