Isbladslagunen

År: 2023-Pågående
Plats: Stockholm
Status: Samråd genomfört (isbladslagunen.se)
Finnansiär:  LOVA (Länsstyrelsen Stockholm och Havs- och vattenmyndigheten) samt medfinansiering av Världsnaturfonden WWF, Kungliga Djurgårdens förvaltning, Stockholms stad och Gaia arkitektur
Kontaktperson: Marta Bohlmark

En ny livsmiljö på Djurgården i Stockholms inlopp

Nu utreds möjligheterna att utveckla Isbladsviken längst ut på Södra Djurgården genom att tillskapa vågbrytande rev av bergmassor från utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm. Ambitionen är att förverkliga en unik lek- och livsmiljö för marint liv och därigenom bidra till att förstärka Östersjöns biologiska mångfald. En lagun i Stockholms inlopp.

Projektet är fristående från forskningsprojektet MASSA och är ett samarbete mellan Kungliga Djurgårdens förvaltning, Gaia arkitektur, Stockholms stad och Världsnaturfonden WWF med stöd av expertis och konsulter.


Genom att bygga upp skyddande rev av sten och skapa hårdbottnar för vegetation etableras nya lekplatser för fiskar och häckningsplatser för fåglar. Målet är att skapa en livskraftig miljö och en fristad för hotade arter med fokus på rovfiskar som gädda och abborre som har stor påverkan på balansen i ekosystemet. 
Med tiden kan Isbladslagunen utvecklas till en samlingsplats för marin forskning, utbildning och stadsnära naturupplevelser. Här finns möjlighet att visa hur ekologi, kultur och pedagogik kan stärka varandra genom att utgöra ett levande exempel på hur människan kan bli en aktiv förvaltare av livskraftiga naturmiljöer.   

RELATERAT INNEHÅLL

MASSA i mitti

MASSA i mitti

Med anledning av helgens utställning på Strandvägskajen publicerar Mitt i en artikel om MASSA-projektet: ” Mitt i har tidigare berättat om MASSA-projektet som går ut på att, på ett mer hållbart och effektivt sätt, ta vara på stenen från byggandet av tunnlar i Stockholm. Under World Water…

MASSA i DN-debatt

MASSA i DN-debatt

När tunnelbanan i Stockholm byggs ut blir minst 7,5 miljoner ton sten en restprodukt. Annica Kvint gläds åt MASSA-projektet i Stockholm, som hittat nya användningar för stenmassorna. I en cirkulär ekonomi är allt att betrakta som en resurs. Ta de där enorma stenmassorna som blir…

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

I helgen ställer vi ut forskningsprojektet MASSA på Strandvägskajen som en del av Stockholm H2O. Visst vill man se den här stranden bli verklighet på Skeppsholmen (?) och då visar inte bilden allt fint som stenen bidrar med under vattnet! Utställningen är öppen fredag 11-19…