Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Forskning och nya metoder för skogsbruk visar att svensk skog kan binda mycket mer koldioxid än i dag och samtidigt ge virke med högre värden. Flera debattörer, däribland Gaia Arkitekturs Pi Ekblom och Ulrika Stenkula, menar att svensk skog är under­utnyttjad.

Genom att ställa om till hyggesfritt skogsbruk, enligt den naturnära principen, kan det mesta av skogen stå kvar vid varje tillfälle och skapa en kontinuitet i de svenska skogarna. Förutom att mer kol kan bindas stärks den biologiska mångfalden samtidigt som variationsrika skogsbestånd med olika trädslag uppvisar större motståndskraft mot storm, torka, brand, svampangrepp och skadedjur – problem som alla kommer att öka med ett varmare klimat. Ökad biologisk resiliens för skogen skapar en och ökad ekonomisk resiliens för skogsägaren och industrin i framtiden. Häri kan träarkitektur bli en drivande kraft för varierad skog genom att skapa efterfrågan på fler träslag än tall och gran.

Genom ett aktivt handlande kan Sverige och Sveriges skog bidra till att vi når EU:s mål och klarar klimat­krisen och samtidigt ge högre och fler värden.