GAIA leder workshops på Nobel Center Talk #3

Den 31 maj leder Gaia Arkitektur ett antal workshops under Nobel Center Talk #3, med fokus på Nobel Centers hållbarhetsvision.

Nobel Center Talks är en serie av programaktiviteter som undersöker Nobel Centers betydelse i staden, regionen, landet och utifrån den internationella kontexten. Utifrån ett givet tema bjuds nyckelpersoner från exempelvis staden, näringsliv, skolväsendet och museisektorn in för att dela med sig av sina erfarenheter och bidra med kunskap och idéer.