Gaia arkitektur leder workshops på Nobel Talk #3

Den 31 maj arrangerade Gaia Arkitektur ett antal workshops under Nobel Center Talk #3, ett seminarium som fokuserade på hållbarhetsvisionen för nya Nobel Center som ska byggas vid Slussen. 

Nobel Center Talks är en serie programaktiviteter som syftar till att utforska Nobel Centers betydelse i staden, regionen, landet och i en internationell kontext. Deltagarna under Nobel Center Talk #3 bestod av nyckelpersoner från bland annat staden, näringslivet, utbildningssektorn och museisektorn, som delade med sig av sina erfarenheter samt bidrog med kunskap och idéer.

Under dagen höll flera talare presentationer på olika teman. 

Future of humanity;
Johan Rockström – Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research
Xuemei Bai – Professor of Urban Environment and Human Ecology at the Fenner School of Environment & Society, The Australian National University

Focus on sustainable building strategies;
Hans Joachim Schellnhuber, Founder & Managing Director, Bauhaus Earth
Stuart Smith, Director at Arup

Living spaces and experiences – New European Bauhaus;
Helena Bjarnegård, Sweden’s national state architect, Boverket
Annika Jacobson, Special Coordinator for Climate Action, City of Stockholm.

Gaia Arkitektur hade utformat samt genomförde fyra workshop-sessioner under dagen efter varje tema för att knyta det till nya Nobel Center.

  1. The Sustainable City
  2. The Sustainable Nobel Center
  3. The Sustainable Process
  4. Synthesis

Dessa workshop-sessioner syftade till att utforska och generera idéer för hur Nobel Center kan spela en viktig roll för Stockholm genom att främja hållbarhet, förstärka stadens image och erbjuda en meningsfull upplevelse för besökare och invånare, mänskliga som ickemänskliga.