Levande landskap, levande städer

År: 2023
Plats: Thailand
Finansiär: ARQ
Samarbetsparter: Eco Innovation Foundation, Gaia arkitektur
Status: Pågående
Kategori: Forskningsprojekt

Träbyggande som en faktor för att få tillbaka skogen.

Gaia arkitektur har mottagit anslag från Stiftelsen ARQ för projektet Levande landskap, levande städer. Projektet genomförs i samarbete med Eco Innovation Foundation. 

Projektet syftar till att sammanställa en modell samt visualisera en komplex systemkedja – hur träbaserad arkitektur kan driva restaureringen av degraderade landskap i det globala syd. Global avskogning, uppvärmning och artdöd är ett faktum. Samtidigt finns nu möjlighet till restaurering av enorma landskapsarealer. Samhällsplaneringen har potential att bli närande i stället för tärande om vi förstår och jobbar med hela system. För att nå fram till relevanta aktörer och skapa intresse krävs att denna modell formuleras och visualiseras. Gaia arkitektur kommer ta fram ett förslag på illustration med tillhörande text.  


Eco Innovation Foundations arbete för skogsrestaurering i globala syd har varit utgångspunkten för projektet. Gaia arkitektur och EIF har under ett år utforskat de arkitektoniska aspekterna och arkitektens roll i denna omställning och detta är nästa steg. De primära målgrupperna är borgmästare och andra beslutsfattare i länder i de tropiska och subtropiska zonerna/globala syd, tillsammans med finansiärer av stadsutveckling i dessa länder – utvecklingsbanker, pensionsfonder, fastighetsfonder m fl. Arkitekter, stadsplanerare och utvecklingskonsulter är också viktiga intressenter. 

Världen står inför en fördubbling av all byggnation enligt IEA/FN fram till 2060. Till största delen kommer detta att ske i den tropiska delen av världen på grund av förväntad befolkningsökning, urban migration och standardhöjning. Normen i dessa länder är idag byggande i betong och stål. Material som redan nu står för ca 10 % av de globala utsläppen av växthusgaser. De globala klimatmålen överskrids med säkerhet om detta fortsätter vara normen. 

Under det senaste seklet har enorma ytor skog i dessa länder huggits igenom flera gånger eller skövlats utan några skötselplaner. Dessa områden räknas nu som ”degraderade” eller avskogade. Det är områden med potential för restaurering till olika typer av mångfunktionella landskap, som inkluderar många fler träd utan att konkurrera med odling och bosättning. Totalt beräknas 2 miljarder hektar ha denna potential – en sjättedel av jordens landyta – varav den största delen finns i den tropiska världen.

Klimatförändringarna och avskogningen ger allvarliga effekter i länder i globala syd. Stormar, översvämningar och uttorkning får allt större konsekvenser i form av förstörda odlingsjordar och förstörd infrastruktur, samt försämrade möjligheter till återuppbyggnad. För många av dessa länder är det en överlevnadsfråga att nu ta hand om och få tillbaka sina skogar. Många länder har gjort stora utfästelser om återskapande och skydd av skogar inom ramen för olika internationella program. Sammanlagt handlar det om flera hundra miljoner hektar. Hittills har resultaten uteblivit. Anledningen är att det ofta saknas en långsiktig lokal drivkraft. När projekten tar slut försvinner planteringar och skogar degraderas åter. Man talar om en ond cykel av fattigdom och avskogning.

RELATERAT INNEHÅLL

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Forskning och nya metoder för skogsbruk visar att svensk skog kan binda mycket mer koldioxid än i dag och samtidigt ge virke med högre värden. Flera debattörer, däribland Gaia Arkitekturs Pi Ekblom och Ulrika Stenkula, menar att svensk skog är under­utnyttjad. Genom att ställa om till…

Arkitektur som drivkraft för att läka system

Arkitektur som drivkraft för att läka system

I helgen deltar och föreläser Gaia på Stolpverk Nordens stolpverkskonferens – 3-5 feb 2023 på Trädgårdens skola, Mariestad, bl.a. tillsammans med Plockhugget, AIX arkitekter och Wingårdhs Arkitekter. Vi ser fram emot intressanta samtal och möten. Program

Debattinlägg i tidningen Arkitekten

Debattinlägg i tidningen Arkitekten

Träbyggandet kan bli drivkraft för återbeskogning, återställande av ekosystem och ett bättre liv för många människor. Men det är upp till oss att se till att det blir så, skriver arkitekterna Pi Ekblom och Ulrika Stenkula tillsammans med representanter från Eco-Innovation Foundation (EIF) Till Arkitektens…

”Skogen är förnybar men långsam…”

”Skogen är förnybar men långsam…”

Pi Ekblom, Gaia ariktektur, intervju i Arkitekten om materialtillgång för framtidens byggen: ”Byggnadssektorn och träindustrin har pratat mycket om koldioxidneutralitet i trä, men har missat att fokusera på biologisk mångfald och livet i skogarna, och hur effektivt resursen trä används, säger hon.” Virkesbristen innebär inte…

Hållbart träbyggande börjar i skogen

Hållbart träbyggande börjar i skogen

”Intresset för hållbart byggande och att värna skogen har nog aldrig varit större. I år fyller Gaia Arkitekter 1 år – de är en byrå med genuint engagemang för livsmiljöer, både för människa och natur.” /NTT Woodnet Foto Edlunda: Anders Bobert Läs hela artikeln på…