”Skogen är förnybar men långsam…”

Pi Ekblom, Gaia ariktektur, intervju i Arkitekten om materialtillgång för framtidens byggen:

”Byggnadssektorn och träindustrin har pratat mycket om koldioxidneutralitet i trä, men har missat att fokusera på biologisk mångfald och livet i skogarna, och hur effektivt resursen trä används, säger hon.”

Virkesbristen innebär inte att arkitekter ska sluta rita för trä som byggmaterial. Istället, menar Pi Ekblom, handlar det om att utveckla bättre metoder för att använda så stora delar av träden som möjligt.

– Skogen är fantastisk och jag är övertygad om att trä i byggnader och särskilt i stommar är ett bra sätt att använda den, speciellt om man kontinuitets-avverkar och inte kalhugger. Och det är inte arkitekturen som är problemet, om trät används på ett resurseffektivt sätt, säger hon.

– Skogen förväntas räcka till så himla mycket. Den är förnybar men långsam och måste användas med den respekten och vetskapen.”

I våra projekt jobbar vi bland annat med konstruktioner i LVL, masonit och papper för att använda så stora delar av träden som möjligt integrerat i stommen. Mer om det inom kort.