Idag ”Odlar vi torg”

Sista provtryckningen av torget på centrala Sollerön görs idag

”Solleröbördiga Marta Bohlmark är en av de arkitekter som medverkar i projektet.

— Nu har vi testat en massa aktiviteter och projektet går nu in i en ny fas där fördjupar blicken på torgets utformning och vad det är för typ av torg som solleröborna vill ha.

— Från vårt perspektiv är den rumsliga tydligheten viktig, att det finns ett torg som kan stödja upp de mänskliga aktiviteterna på ön. Det är därför vi genomfört de här testerna, för att se potentialen, säger Marta Bohlmark.”

Läs hela artikeln i Siljan News