Stor förflyttning i MASSA-projektet

”Arkitekten Marta Bohlmark på Gaia arkitektur, som är en av deltagarna i MASSA-projektet, ser det hela som ett stort framsteg. – Att stenen förvandlas till en lokal resurs är ett stort framsteg ur ekologisk, ekonomisk och social hänsyn.”

Läs artikeln i ”Mitt i