MASSA

Bakgrund

Under 1950- och 60-talet blåste positiva vindar över Sverige. Med nyvunnen framtidstro och nya moderniseringsideal i ryggen byggdes Stockholms tunnelbana. Som del av den tidens rekreations- och folkhälsoideal användes restmassorna från tunnelbanebygget till att bland annat skapa tio artificiella toppar runt om i staden, däribland Hammarbybacken och Högdalstoppen. Idag befinner vi oss i en annan tid men i liknande situation. Tunnelbanans utbyggnad och andra offentliga infrastrukturprojekt genererar miljoner ton schaktmassor. Massorna, som har lagts ut på entreprenad, forslas till stor del ur staden på lastbil till upplag i olika delar av landet. Samtidigt står staden inför stora utmaningar; fragmentiserade ekologiska livsmiljöer, förlust av biologisk mångfald och svåra globala klimatförändringar liksom ökad social segregation. 

Forskningsprojektet MASSA

Det finns en möjlighet i vår tid att ändra blicken på stenen som nu genereras; från en kostsam rest till en direkt och nära resurs för mest värdeskapande allmän nytta.  Flera av tunnelbanebyggets uttag är vid vatten i innerstaden. Både transporter vattenvägen liksom användning av stenen kopplat till vatten framstår som en stor möjlighet i tiden.  Vi kan välja att använda denna allmänna och värdefulla resurs för att adressera våra mest akuta frågor. 

Forskningsprojektet föreslår en strategi och fem konkreta åtgärder i form av nya livsmiljöer i Stockholms inre arkipelag, inklusive ett pågående projekt från Exploateringskontoret Stockholm stad, Kolkajen. Med stenen som resurs kan vi fortsätta utveckla stadens livskraft i gränslandet land och vatten utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar. Med det slutgiltiga målet att människan kan leva i symbios med naturen.

MASSA-projektet är ett samarbete mellan Stockholm stad, KTH, Gaia arkitektur och konstnärer och finansierat av FORMAS och ARQ

Läs mer om förslagen genom att trycka på bilderna

SKEPPSHOLMSSTRANDEN
RIDDARHOLMSPARKEN
ÅRSTAREVET
RÅLAMBSREVET
DJURGÅRDSREVET

Dela gärna med dig av dina åsikter kring projektet

MASSA i mitt i

Med anledning av helgens utställning på Strandvägskajen publicerar Mitt i en artikel om MASSA-projektet: ”…

Läs mer

MASSA i DN-debatt

När tunnelbanan i Stockholm byggs ut blir minst 7,5 miljoner ton sten en restprodukt. Annica…

Läs mer

Mål 11-veckan

Idag berättar Marta Bohlmark om MASSA-projektet på Mål 11-veckan. Veckan anordnas av Rådet för Hållbara…

Läs mer

MASSA – Prototyper

Gaia arkitektur har tillsammans med Stockholm Stad, KTH och Studio Erixon Aalto genom projektet MASSA…

Läs mer