MASSA

Under 1950- och 60-talet blåste positiva vindar över Sverige. Med nyvunnen framtidstro och nya moderniseringsideal i ryggen byggdes Stockholms tunnelbana. Som del av den tidens rekreations- och folkhälsoideal användes restmassorna från tunnelbanebygget till att bland annat skapa tio artificiella toppar runt om i staden, däribland Hammarbybacken och Högdalstoppen.

Idag befinner vi oss i en annan tid men i en liknande situation. Tunnelbanans utbyggnad och andra storskaliga infrastrukturprojekt genererar miljontals ton sten. Massorna forslas till stor del ut ur staden på lastbil till upplag i olika delar av landet. Samtidigt står Stockholm inför stora utmaningar; fragmentiserade ekologiska livsmiljöer, förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar stigande förvaltningskostnader och brist på kvalitativa utomhusmiljöer i en alltmer förtätad stad.

Genom att ändra blicken på stenmassan; från en kostsam rest till en lokal resurs kan flera av stadens mest akuta utmaningar bemötas. Stenen tas i flera fall ut i närheten av vatten vilket talar för både transporter med pråm och en utveckling av stadens möte med vattnet.

Ett antal platser i Stockholms inre arkipelag har framträtt som extra intressanta att utveckla med fokus på att tillskapa kulturella och ekologiska värden och bearbetas nu på olika vis.

Forskningsprojektet MASSA finansieras av FORMAS och ARQ och är ett samarbete mellan Stockholm stad, KTH, Gaia arkitektur och konstnärer och utöver det ett stort nätverk av deltagande aktörer inom förvaltning, myndighet, akademi, konsulter och näring.

RELATERAT INNEHÅLL

MASSA i mitti

MASSA i mitti

Med anledning av helgens utställning på Strandvägskajen publicerar Mitt i en artikel om MASSA-projektet: ” Mitt i har tidigare berättat om MASSA-projektet som går ut på att, på ett mer hållbart och effektivt sätt, ta vara på stenen från byggandet av tunnlar i Stockholm. Under World Water…

MASSA i DN-debatt

MASSA i DN-debatt

När tunnelbanan i Stockholm byggs ut blir minst 7,5 miljoner ton sten en restprodukt. Annica Kvint gläds åt MASSA-projektet i Stockholm, som hittat nya användningar för stenmassorna. I en cirkulär ekonomi är allt att betrakta som en resurs. Ta de där enorma stenmassorna som blir…

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

I helgen ställer vi ut forskningsprojektet MASSA på Strandvägskajen som en del av Stockholm H2O. Visst vill man se den här stranden bli verklighet på Skeppsholmen (?) och då visar inte bilden allt fint som stenen bidrar med under vattnet! Utställningen är öppen fredag 11-19…

Mål 11-veckan

Mål 11-veckan

Idag berättar Marta Bohlmark om MASSA-projektet på Mål 11-veckan. Veckan anordnas av Rådet för Hållbara städer tillsammans med samarbetspartners. Det Formasfinansierade MASSA-projektet presenteras under Spår 3. Spår 3 Samverkan inom Gestaltad livsmiljö –ny forskning om konstnärliga och kulturhistoriska perspektivi hållbart samhällsbyggande. Se mer om programmet…