MASSA

Tunnelbanans utbyggnad och andra storskaliga infrastrukturprojekt genererar miljontals ton sten som till stor del forslas med lastbil till upplag i olika delar av landet. Samtidigt står vi inför stora utmaningar i form av fragmenterade ekologiska livsmiljöer, förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar stigande förvaltningskostnader och brist på kvalitativa utomhusmiljöer i en alltmer förtätad stad.

MASSA är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som undersöker hur vi kan använda sten från infrastrukturprojekt för att skapa nya livsmiljöer i Stockholms inre arkipelag. Genom att ändra blicken på stenmassan; från en kostsam rest till en lokal resurs kan vi bemöta flera av stadens mest akuta utmaningar. Initiativet startade genom dialog mellan Gaia arkitektur och Stockholms stad, och är ett samarbete mellan Stockholms stad, KTH, Gaia arkitektur och konstnärer samt ett stort nätverk av deltagande aktörer inom förvaltning, myndighet, akademi, konsulter och näring. Projektet finansieras av FORMAS och ARQ

MASSA har utvecklats till ett flertal delprojekt som du kan läsa om nedan. 

Läs om vårt samarbetsprojekt för genomförande av delprojekten här

RELATERAT INNEHÅLL

MASSA i mitti

MASSA i mitti

Med anledning av helgens utställning på Strandvägskajen publicerar Mitt i en artikel om MASSA-projektet: ” Mitt i har tidigare berättat om MASSA-projektet som går ut på att, på ett mer hållbart och effektivt sätt, ta vara på stenen från byggandet av tunnlar i Stockholm. Under World Water…

MASSA i DN-debatt

MASSA i DN-debatt

När tunnelbanan i Stockholm byggs ut blir minst 7,5 miljoner ton sten en restprodukt. Annica Kvint gläds åt MASSA-projektet i Stockholm, som hittat nya användningar för stenmassorna. I en cirkulär ekonomi är allt att betrakta som en resurs. Ta de där enorma stenmassorna som blir…

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

I helgen ställer vi ut forskningsprojektet MASSA på Strandvägskajen som en del av Stockholm H2O. Visst vill man se den här stranden bli verklighet på Skeppsholmen (?) och då visar inte bilden allt fint som stenen bidrar med under vattnet! Utställningen är öppen fredag 11-19…

Mål 11-veckan

Mål 11-veckan

Idag berättar Marta Bohlmark om MASSA-projektet på Mål 11-veckan. Veckan anordnas av Rådet för Hållbara städer tillsammans med samarbetspartners. Det Formasfinansierade MASSA-projektet presenteras under Spår 3. Spår 3 Samverkan inom Gestaltad livsmiljö –ny forskning om konstnärliga och kulturhistoriska perspektivi hållbart samhällsbyggande. Se mer om programmet…