MASSA

Gaia arkitektur har tillsammans med Stockholm Stad, KTH och Studio Erixon Aalto genom projektet MASSA mottagit en fyraårig finansiering från Formas – ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö”. Projektet MASSA studerar den enorma potentialen i att vända de miljontals ton stenmassa, som genereras i samband med tunnelbanans pågående utbyggnad, från rest till resurs. Genom ett unikt samarbete utforskar projektet nya synergier och möjliga framtida livsmiljöer nära och i Stockholms vatten. Det handlar om en hållbar helhet och långa perspektiv.

MASSA i media:

Extrakt.se – Restmassor från utbyggnader kan bli nya öar

Sveriges Radio – De vill bygga nya öar i Stockholm – av schaktmassor

Arkitekten – Forskningsprojektet som söker värdet i miljoner ton sten

KTH – Nya möjligheter för miljoner ton sten

Mitt i – De vill bygga ut Stockholm – med rester från underjorden

Statens konstråd – 13 videor berättar om ny kunskap om offentlig konst

Dagens PS – Stenmassor från Slussen – nya öar