Mål 11-veckan

Idag berättar Marta Bohlmark om MASSA-projektet på Mål 11-veckan. Veckan anordnas av Rådet för Hållbara städer tillsammans med samarbetspartners. Det Formasfinansierade MASSA-projektet presenteras under Spår 3.

Spår 3 Samverkan inom Gestaltad livsmiljö –
ny forskning om konstnärliga och kulturhistoriska perspektiv
i hållbart samhällsbyggande.

Se mer om programmet här