Webbinarium 20/1: Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Välkomna till två tillfällen om Ekosystemtjänster – en verktygslåda! Webbinariet kommer att sändas digitalt och om möjligt även fysiskt på White Arkitekter i Stockholm den 20 januari 2022. Anmälan dig här redan nu! 

Naturen, dess ekosystem och samspel mellan levande organismer, har utgjort grunden för livet på jorden i över 600 miljoner år. Därmed är naturen och dess ekosystemtjänster avgörande för människans existens – något som ofta glöms bort i det moderna samhället. Genom att integrera grön infrastruktur och naturbaserade lösningar som kan leverera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning kan samhället mildra stora utmaningar såsom konsekvenser av klimatförändringar och minskad biologisk mångfald. 

Välkomna till två tillfällen om Ekosystemtjänster – en verktygslåda. Webbinariet kommer att sändas digitalt och om möjligt även fysiskt på White Arkitekters kontor i Stockholm den 20/1 2022. 

Morgonwebbinarium kl. 9.00-10.00
Under denna timme berättar författarna om innehåll och syftet med Ekosystemtjänster – en verktygslåda! Du kommer kunna ställa frågor i chatten. 

Eftermiddagssamtal kl. 15.00-16.00
Verktygslådan presenteras översiktligt och en panel bestående av olika samarbetspartners i projektet kommer att samtala. Samtalet kommer att handla om vikten av att integrera mångfunktionell grön infrastruktur i våra städer för att skapa gröna, sköna livsmiljöer. 

Panel: Ulrika Åkerlund, Boverket; Peter Wiborn, Stockholms stad Företrädare för C/O City

Mer info och program kommer att läggas upp inom kort via projektets olika plattformar:  C/O City, Movium, Hållbar stad och White. 

Anmälan dig här redan nu!