Nordvästra Siljansringen

År: 2022
Plats: Mora kommun
Status: Avslutad
Samarbetsparter: Region Dalarna, Gaia Arkitektur
Kontaktperson: Marta Bohlmark

En livsmiljö med människa och natur i samklang.

När framtida samhällen och synergier ska formas – hur kan människan verka i harmoni med platsens givna förutsättningar och dess potential? Som en del av utvecklingsprojektet ”Service BID Sollerön” gavs vi möjligt att undersöka hur vår tids utmaningar och möjligheter uppträder i dalabyarna Gesunda, Ryssa, Isunda och Sollerön. En plats vi kallar ”Nordvästra Siljansringen”. Hur kan lokalsamhället och destinationen utvecklas utifrån omsorg till den givna platsen?


Vår definition av hållbar utveckling tar avstamp i fyra lager – skog, jord, vatten och kultur. Definitionen bygger på tankar kring närproducerad mat, samspel med naturen, livskraftig hembygd med lokal förankring, lokalt engagemang och gästfrihet. Genom beskrivningar av historia och nuläge har vi analyserat trender, varigenom strategier skapas för var och ett av lagren. Vi har på så vis skapat en metod för ett hållbart bärkraftigt samhälle.

För att utveckla destinationen behöver dess komponenter stärkas. Sollerö bykärna och Gesunda by (Brändan) har därför varit mål för djupare utredningar.

Platsanalys: SOLLERÖ BYKÄRNA

På Sollerön, i hjärtat av Siljan, har vi bidragit till att identifiera gemensamma rum och sammanhängande stråk. I analysen föreslås bland annat att återskapa historiska gårdsmiljöer samt lyfta fram torgrum, bygatan och gemensamma trädgårdar.

Platsanalys: Gesunda bykärna

I Gesunda by, strax väster om Sollerön, pågår ett arbete med att utveckla lokalsamhället med utgångspunkt i den centralt belägna bystugan. Gaia arkitektur har stöttat arbetet genom framtagandet av en utvecklingsplan som framhåller olika rumsligheter med varierad karaktär och en mångfald av funktioner för olika tider.

Det övergripande målet med projektet var att utforma strategier för att skapa hållbara livsmiljöer där människan lever i samklang med naturen och som både är attraktiva att besöka och leva i. Den naturliga systemgränsen framträder i kopplingen mellan orterna i området. Tillsammans bidrar de till en genuin destination.

RELATERAT INNEHÅLL

Lansering – Att odla ett torg i varje hembygd

Lansering – Att odla ett torg i varje hembygd

Under tillväxtverkets landsbygdsvecka lanserade vi – tillsammans med ArkDes och Region Dalarna – handboken ”Att odla ett hembygdstorg” samt den tillhörande rapporten ”Att odla ett torg i varje hembygd”. Publikationena är en fortsättning på det tidigare ArkDes- finansierade projektet ”Odla torg” som genomfördes 2021. Lanseringen…

Idag presenterar vi Odla Torg på ArkDes

Idag presenterar vi Odla Torg på ArkDes

Marta Bohlmark och Ania Öst presenterar projektet Odla Torg på frukostseminariet ”Att skapa gemensamma platser” som är finansierat av ArkDes Open Call. länk