Allskönsro

Allskönsro är en tegelbyggnad uppförd 1887 av resttegen från renoveringen av Bogesund slott som gjordes året innan.

Restaurering – Bygganden var mycket eftersatt och renoveringen innebar att samtliga byggdelar, utom tegelmurar och bjälklagsbalkar, plockades ur huset och restaurerats på tidstypiskt vis innan återuppbyggnad.

Orangeriet – I originalutförandet hade bygganden ett växthus längs södra fasaden som revs för ca 100 år sedan. Ambitionen var att, i en modern tappning, återskapa en lätt struktur som anspelar på det gamla växthuset men med funktionen av ett socialt rum för matlagning, umgänge, odling och rekreation. Byggnaden utgör en tempererad zoon som binder samman tomten med inomhusmiljön. Fasaden i ursprungshuset har öppnats upp med ett en trappa, som en förlängning av trädgårdens trappa från vattnet, vilken binder samman tillbyggnaden och originalbyggnaden. Tillbyggnaden är ritad och byggd av arkitekter på Gaia som under byggprocessen utforskade olika möjligheter att få träkonstruktionen att framstå så lätt och transparens som möjligt men samtidigt med ett fasaddjup för att samspela med huvudbyggnadens taktila uttryck. Fasaden är konstruerad av dubbla bärverk som klämmer fast glaset mellan sig. Träprofilerna är sammanfogade genom träfogar, som går halvt i halvt, samt trädymlingar. Denna konstruktion gjorde att vi kunde konstruera hela fasaden helt i trä och utan extra karmdetaljer. Fasaden och interiören är målade med linoljefärg i en kulör som återfinns i fönsterinfattningarna på huvudbyggnaden.