TränätverkA

TränätverkA är ett nätverk där träarkitektur och frågeställningar kring arkitekturen ventileras mellan arkitekter och konstruktörer som jobbar med de arkitektoniska frågorna oberoende av företag. Som bransch tjänar vi på att dela med oss av inspiration, systemlösningar och lyckade projekt.
https://tranatverka.se/

2020 tilldelades Pi, Karin och Susanne utmärkelsen ”Årets Miljöpioniär” för TränätverkA på Arkitekturgalan.

Årets miljöpionjär

Karin Löfgren, Pi Ekblom och Susanne Rudenstam i TränätverkA

Juryns motivering: Årets miljöpionjär är ett bjussigt nätverk som delar med sig av inspiration, systemlösningar och lyckade projekt kring träbyggnad. Här flödar diskussion och kunskapsinsamling över företagsgränserna – allt för att flytta fram arkitektkårens gemensamma träkompetens. TränätverkA:s mål är att arkitekten har en ledande roll i svenskt träbyggande.

https://www.arkitekt.se/ovriga-utmarkelser/
https://www.aix.se/tranatverka-blev-arets-miljopionjar/