Villa mellan träden

En villa som, i liten skala, ställs inför flera av de utmaningar som arkitekturen står inför. I grunden ligger en omsorgsfull utredning av tomten för att på ett lågmält sätt landa huset i landskapet, värna de gamla ekarna och minimera ingreppet i marken. Bygganden är projekterad i balkar konstruerade i LVL och masonit. En konstruktion som tar tillvara stora delar av trädens råmaterial integrerat i stommen. Lösvirket är föreskrivet från Plockhugget som jobbar uteslutande med kontinuitetsskogsbruk där max 25% av beståndet avverkas, vilket säkrar den biologiska mångfalden och rekreationsvärdena i skogarna som virket kommer ifrån. Huset och stommen har genomgående naturliga material och låg energianvändning.

Gaia inleder under hösten bygghandlingsprojektering