Villa mellan träden

Villa i plockhugget virke

År: 2023
Plats: Drottningholm
Status: Avslutat
Kategori: Arkitektur, stadsbyggnad och landskap
Kontaktperson: Pi Ekblom

Villan mellan Träden är omsorgsfullt placerad i brynet mellan äng och trädbeväxt höjd, gestaltad med omtanke om platsens karaktär och de omgivande gamla ekarna. Dess röda färgsättning återspeglar svensk tradition och harmoniserar med befintlig bebyggelse. Hela byggnaden är enhetligt målad i ljusröd Falurödfärg. En centralt placerad, skyddad entrétrappa leder upp under byggnaden och ansluter till trädgården på andra sidan. Entrérummet under huset är färgsatt och behandlat som en del av fasaden, vilket skapar en välkomnande atmosfär. Kulören återkommer på tak, plåtdetaljer och pelare.


Byggnadsvolymen är inspirerad av traditionella upphöjda lador på stolpar, med en enkel gavelform, som ofta återfinns i svenska landskap. Den generösa takfoten tar ner skala på huset och skyddar träfasaden. Den smala byggnadsvolymen öppnar sig mot fälten i sydväst och är huvudsakligen sluten mot backen i nordost. Rummen är därför organiserade med installationskrävande funktioner i bakkant och sällskapsytor mot sydvästfasaden. Sällskapsytorna kan också öppnas upp mot en smal balkong under ekarnas kronor.

Gestaltningen bygger på en enkel volym, med särskild omsorg om de gamla ekarnas rotsystem som noggrant kartlagts för att minimera markpåverkan. Familjen Gahm ville genom det nya huset skapa möjlighet för generationsboende för familjens två barn samt far- och morföräldrar på ett sätt som tillåter avskildhet både för det ursprungliga boningshuset och för det nya. Villan är ritad som två lägenheter, vilka nås från den centralt placerade trappan, men kan även nyttjas som en bostad vilket möjliggör flexibilitet över tid.

RELATERAT INNEHÅLL

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden!

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden!

Gaia arkitektur har initierat forskningsprojektet och leder arbetet som pågår till 2025. Projektet syftar till Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor. Borlänge kommun är behovsägare och projektet genomförs i samarbete med ByggPartner i Dalarna, KTH, Plockhugget, TBS Timber Bridge Specialists, Traditionskraft, Trästad Sverige och…

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Forskning och nya metoder för skogsbruk visar att svensk skog kan binda mycket mer koldioxid än i dag och samtidigt ge virke med högre värden. Flera debattörer, däribland Gaia Arkitekturs Pi Ekblom och Ulrika Stenkula, menar att svensk skog är under­utnyttjad. Genom att ställa om till…

Debattinlägg i tidningen Arkitekten

Debattinlägg i tidningen Arkitekten

Träbyggandet kan bli drivkraft för återbeskogning, återställande av ekosystem och ett bättre liv för många människor. Men det är upp till oss att se till att det blir så, skriver arkitekterna Pi Ekblom och Ulrika Stenkula tillsammans med representanter från Eco-Innovation Foundation (EIF) Till Arkitektens…