Allskönsro

Restaurering och tillbyggnad i plockhugget virke

År: 2020
Plats: Edlunda, Vaxholm
Status: Avslutat
Kategori: Arkitektur, stadsbyggnad och landskap
Kontaktperson: Pi Ekblom

Allskönsro är en tegelbyggnad uppförd 1887 av resttegel från renoveringen av Bogesund slott som gjordes året innan. Byggnaden var mycket eftersatt och renoveringen innebar att samtliga byggdelar, utom tegelmurar och bjälklagsbalkar, plockades ur huset och restaurerats innan återuppbyggnad. I originalutförandet hade byggnaden ett växthus längs södra fasaden som revs för ca 100 år sedan. Ambitionen var att, i en modern tappning, återskapa en lätt struktur som anspelar på det gamla växthuset men med funktionen av ett socialt rum för matlagning, umgänge, odling och rekreation. Byggnaden utgör en tempererad zoon som binder samman tomten med inomhusmiljön. Fasaden i ursprungshuset har öppnats upp med en trappa, som en förlängning av trädgårdens trappa från vattnet, vilken binder samman tillbyggnaden och originalbyggnaden.


Tillbyggnaden är ritad och byggd av arkitekter på Gaia som under byggprocessen utforskade olika möjligheter att få träkonstruktionen att framstå så lätt och transparens som möjligt men samtidigt med ett fasaddjup för att samspela med huvudbyggnadens taktila uttryck. Fasaden är konstruerad av dubbla bärverk som klämmer fast glaset mellan sig. Träprofilerna är sammanfogade genom träfogar, som går halvt i halvt, samt trädymlingar. Denna konstruktion gjorde att vi kunde konstruera hela fasaden helt i trä och utan extra karmdetaljer. Fasaden och interiören är målade med linoljefärg i en kulör som återfinns i fönsterinfattningarna på huvudbyggnaden. Allt trä, som inte är återbrukat, är Plockhugget-certifierat. Plockhugget jobbar med naturnära skogsbruk som innebär att max 25% av skogen avverkas med effekten att ekosystemen lever vidare och en resilient skog står kvar.

Foto: Andy Liffner och Anders Bobert

RELATERAT INNEHÅLL

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden!

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden!

Gaia arkitektur har initierat forskningsprojektet och leder arbetet som pågår till 2025. Projektet syftar till Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor. Borlänge kommun är behovsägare och projektet genomförs i samarbete med ByggPartner i Dalarna, KTH, Plockhugget, TBS Timber Bridge Specialists, Traditionskraft, Trästad Sverige och…

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Forskning och nya metoder för skogsbruk visar att svensk skog kan binda mycket mer koldioxid än i dag och samtidigt ge virke med högre värden. Flera debattörer, däribland Gaia Arkitekturs Pi Ekblom och Ulrika Stenkula, menar att svensk skog är under­utnyttjad. Genom att ställa om till…

Debattinlägg i tidningen Arkitekten

Debattinlägg i tidningen Arkitekten

Träbyggandet kan bli drivkraft för återbeskogning, återställande av ekosystem och ett bättre liv för många människor. Men det är upp till oss att se till att det blir så, skriver arkitekterna Pi Ekblom och Ulrika Stenkula tillsammans med representanter från Eco-Innovation Foundation (EIF) Till Arkitektens…