The GoDown Arts Centre, Nairobi

I projektet The GoDown Transforms är vi med och utvecklar ett kulturhus i Nairobi, Kenya. Projektet syftar till att skapa en välkomnande, demokratisk och publik mötesplats i Östafrika, med konst och kultur som motor. I komplexet ryms bl a scener, bibliotek, utställningslokaler, dansstudios, replokaler, konstateljéer, kontor och restauranger. Byggnadsarean är ca 25 000 kvm. Projektet vann 2019 kategorin Future Culture i World Architecture Festival (WAF).

Gaia arkitektur verkar i partnerskap med GoDown Arts Centre under ledning av Joy Mboya, tillsammans med White arkitekter och den lokala arkitekten Planning Systems för att förverkliga denna vision.

Projektet startade 2010 som ett nära samarbete mellan The GoDown Arts Centre och White arkitekter genom arkitekten Ulrika Stenkula, numera Gaia arkitektur. En strukturplan togs fram på uppdrag av UN Habitat finansierad av Sida i samverkan med lokala aktörer. Planen blev en inlaga i det pågående översiktsplanearbetet som avslutades 2014.

Visionsarbetet för ett nytt kulturhus startade 2015 med Ulrika Stenkula och Marta Bohlmark som ansvariga arkitekter på White (båda numera Gaia arkitektur). Arbetet har innefattat framtagande av program, gestaltningsförslag och systemhandling. Processen har drivits med samverkan som bas. Behov och program har kommit fram genom lokala samtal mellan konstnärer, kulturhusets personal, arkitekter, landskapsarkitekter, akademi och en bredd av lokala aktörer.

Projektet är nu i bygghandlingsskede där den lokala arkitekten Planning Systems har huvudansvaret och White arkitekter och Gaia arkitektur följer projektet för att säkerställa att grundvisionen följs.

Parallellt med byggnadsutvecklingen driver Gaia arkitektur, tillsammans med GoDown, en fastighetsutvecklingsplan för det transformerande området runt kulturhuset för att skapa de finansiella medlen för att förverkliga projektet.

Här hittar du mer info om GoDown transforms

Film framtagen till initiativet Aiming for democratic architecture

Film What if..? Framtagen till ett träseminarium i Nairobi september 2021