Gröna kilar

Under 2023 delar ”Urbanism & Landscape Studio” på KTH Arkitekturskolan samma utgångspunkt som forskningsprojektet ”Arkitekturstrategier för Stockholms gröna kilar”.  

Vi tar bland annat fram visioner för nya sätt att umgås med naturen. Hur produceras maten och materialen och hur är vi stadsbor en del av det? Var arbetar och bor vi och var möter vi vänner och familj? Vi undersöker de gröna kilarnas roll i utvecklingen av en mer resilient huvudstad. Järvaområdet är extra intressant som en plats där många intressen möts. Det råder ett högt exploateringstryck med 20 000 nya bostäder planerade. Två krafter står mot varandra, Järvakilen behöver stärkas och hålla samman och samtidigt utrycks behovet av att minska barriäreffekten och koppla samman områdena runtomkring. Hästa gård, Stockholms enda stadsnära jordbruk ligger i träda och väntar på att aktiveras. Det behövs nya strategier och kanske också nya stadsbyggnadsvisioner som utgår ifrån de utmaningar som vi står inför så som oönskade effekter av klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, fysisk och psykisk ohälsa och bostadsbrist för att nämna några. Som arkitekter och planerare kan vi utgöra en brygga mellan lokala aktörer och aktörer i beslutsfattande position och hjälpa till att lyfta blicken för att formulera gemensamma mål och visioner.   

Vi arbetar med ljud, bild och text. Vi genomför intervjuer, platsbesök, workshops och tar fram kartor och strategier. Under försommaren planeras en utställning på Husby konsthall.  

Forskningsprojektet ”Arkitekturstrategier för Stockholms gröna kilar” finansieras av ARQ och Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden.