Odla torg

Projektet Odla torg deltog i ArkDes Think Tank Open call 2021 med förslaget att utveckla metoder och arkitekturstrategier för torgbildning på landsbygden. I det aktuella projektet utvecklas samarbetsmetoder mellan lokalsamhälle, det offentliga och arkitekter. Vi utvecklar också en process och ett antal arkitekturstrategier som vägledning för torgbildning på landsbygden. Genom den tillfälliga arkitekturen, försiktig samtidigt som djärv, utvecklas en metod för att omvandla en parkering till ett torg. Projektet är ett startskott in i en långsiktig utveckling av en gestaltad bykärna av fler rum och platser, och färre parkeringar och mellanrum. Som utgångspunkt för de tester som genomförs i projektet finns en visionskiss och en djupgående analys som tagits fram i samarbete med ett pågående projekt ”Service BID – Sollerö socken”. Genom flera mindre förändringar, som till exempel att öppna upp ett staket, plantera träd, testa nya aktiviteter, designa och placera möbler för odling och samvaro på strategiska lägen eller ändra riktning på trafiken, möjliggör vi möten kring
Solleröns torg. Förändringarna görs dynamiskt och i samklang med byns invånare och aktörer. Behovet av att utveckla nya samarbetsformer lyfts fram som kanske det mest centrala för att uppnå Agenda 2030 och Politik för Gestaltad livsmiljö. För att kunna utveckla torget behöver öns aktörer hitta nya sätt att samarbeta. I detta projekt testar vi olika metoder för samverkan samtidigt som vi utmanar människors invanda beteenden för att skapa mer livskraftiga gemensamma rum som i sig kan påverka fortsatta samarbeten inom lokalsamhället för lång tid framöver. Denna process resulterade i en mängd insikter och lärdomar. Läs mer här: ArkDes – Odla Torg