Konceptkarta för Värmdö kommun

En illustrationskarta för ett rikare liv under ytan

År: 2022
Plats: Värmdö kommun
Status: Avslutad
Samarbetsparter: Värmdö kommun, Gaia Arkitektur
Kategori: Strategier & Metoder
Kontaktperson: Ulrika Stenkula

Gaia arkitektur har tagit fram en illustrativ karta över ett avrinningsområde i Värmdö kommun, där de viktigaste platserna för vattenförbättrandeåtgärder definierats.

Ikoner och text förklarar viktiga åtgärder för vattenförbättring i kommunen. Kartan och ikonerna används i en digital storymap som är allmänt tillgänglig.

Värmdö är en kommun med lång kustlinje och många utmaningar med övergödda havsvikar, låg vattenkvalitet och sjunkande växt- och djurliv under ytan. Syftet med kartan är att informera och uppmuntra människor, kommunalt såväl som privat, att ta hand om kustlinjen och vattnet som omger dem. Målet är en bra havsmiljö, med klart vatten, rikt växt- och djurliv och ett livskraftigt fiskbestånd.

Syftet med spelet som är uppbygt som en gemensam workshop är att skapa förutsättningar för samsyn och gemensamma resonemang kring platsens grundförutsättningar; att den potentiella utvecklingen har möjlighet att bidra till helheten i kommunen på bästa sätt med vatten och naturmiljö som utgångspunkt.
Målet med workshopen är att tidigt identifiera synergier och målkonflikter, vad som fortsatt behöver utredas samt definiera mål för vad som behöver stärkas/skyddas. Detta för att i nästa led ta fram ett underlag för dialog med byggherren med syftet att överföra kunskap, hitta gemensam målbild och resonera kring möjliga strategier och lösningar.