Spelet om vattnet

En modell i spelformat med syfte att utveckla och utvärdera nya samverkansformer inom kommunens förvaltningar

År: 2023
Plats: Värmdö kommun
Status: Pågående
Samarbetsparter: Värmdö kommun, Gaia Arkitektur
Kategori: Strategier & Metoder
Kontaktperson: Marta Bohlmark

”Spelet om Vattnet” är framtaget av Gaia arkitektur på uppdrag av och i samarbete med Värmdö kommun. I detta projekt undersöker vi spelformen i syfte att utveckla och utvärdera nya samverkansformer mellan olika expertisområden/förvaltningar och aktörer i detaljplaneprocessen. Ambitionen är att specifikt verka för att säkerställa de naturliga systemens livskraft för att tidigt initiera kreativa lösningar på utmaningar samt identifiera synergier.

Spelet är uppbyggt i form av en workshop för att skapa förutsättningar för samsyn och gemensamma resonemang kring platsens grundförutsättningar; att den potentiella utvecklingen har möjlighet att bidra till helheten i kommunen på bästa sätt med vatten och naturmiljö som utgångspunkt.
Spelet är konstruerat som stöd för att tidigt identifiera synergier och målkonflikter, vad som fortsatt behöver utredas samt definiera mål för vad som behöver stärkas/skyddas. Syntesen kan sedan tas vidare i nästa led för att överföra kunskap, hitta gemensam målbild och resonera kring möjliga strategier och lösningar tillsammans med byggherren.