Byggpartner HK

Träarkitektur för biologisk mångfald

År: 2023
Plats: Borlänge
Kund: ByggPartner i Dalarna
Status: Pågående
Kategori: Arkitektur, stadsbyggnad och landskap

ByggPartner har stor erfarenhet av att projektera och bygga i trä. När det nu är dags att satsa på det egna huvudkontoret har ByggPartner vänt sig till Gaia arkitektur för att utveckla en arkitektur som motsvarar företagets högt ställda hållbarhetsambitioner.


Fastigheten ligger strategiskt längsmed Siljanvägen och utgör entré till Borlänge stadskärna. Den nya byggnaden förstärker stadsmässigheten mot Siljansvägen. Den  kompletterar befintliga radhus och formar därmed ett kvarter och en skyddad inre trädgård som delas mellan de boende och de som arbetar på kontoret. Byggnaden har en rationell och flexibel stomme som kan anpassas för framtida behov och utförs i sin helhet i trä, där utgångspunkten är effektiv resursanvändning av trät samt integrering av olika träslag för att främja biologisk mångfald i skogen. Trästommen kompletteras med lokalt utvunnen lera istället för betong. Fönsterluckor i olika träslag utgör ett funktionellt och dekorativt inslag när ljuset sprids och olika skiftningar uppstår. Bottenvåningen är öppen och social med direkt kontakt med omgivningen. Centralt i byggnaden formas ett generöst trapphus som underlättar samtal mellan våningarna.

RELATERAT INNEHÅLL

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden!

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden!

Gaia arkitektur har initierat forskningsprojektet och leder arbetet som pågår till 2025. Projektet syftar till Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor. Borlänge kommun är behovsägare och projektet genomförs i samarbete med ByggPartner i Dalarna, KTH, Plockhugget, TBS Timber Bridge Specialists, Traditionskraft, Trästad Sverige och…

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Forskning och nya metoder för skogsbruk visar att svensk skog kan binda mycket mer koldioxid än i dag och samtidigt ge virke med högre värden. Flera debattörer, däribland Gaia Arkitekturs Pi Ekblom och Ulrika Stenkula, menar att svensk skog är under­utnyttjad. Genom att ställa om till…

Debattinlägg i tidningen Arkitekten

Debattinlägg i tidningen Arkitekten

Träbyggandet kan bli drivkraft för återbeskogning, återställande av ekosystem och ett bättre liv för många människor. Men det är upp till oss att se till att det blir så, skriver arkitekterna Pi Ekblom och Ulrika Stenkula tillsammans med representanter från Eco-Innovation Foundation (EIF) Till Arkitektens…