Initiativ

Vi omfamnar initiativ som kärnan i vår verksamhet. Genom att stödja projekt och idéer som skapar verkligt värde för samhället och miljön strävar vi efter långsiktig positiv påverkan. Vårt mål är att bidra till en hållbar och meningsfull framtid, där människors välbefinnande och planetens hälsa går hand i hand. 

Läs mer om våra tjänster inom Initiativ nedan

TJÄNSTER INOM Initiativ

Projektinitiering

I projektinitieringsfasen lägger vi grunden genom att tydligt definiera projektets mål, omfattning och nyckelaktörer. Vi säkerställer att alla inblandade parter har en gemensam vision och förståelse för projektets syfte och potentiella värde. Genom en strukturerad process identifierar vi kritiska framgångsfaktorer och potentiella risker, och förbereder projektet för de kommande faserna av utveckling och genomförande.

Konsultation & Rådgivning

Med vår systemarkitektoniska approach utgår vi från hela systemkedjor. Vi ser varje samtal som en möjlighet att fördjupa förståelsen och gemensamt utforska vägar framåt. Med hållbarhet i fokus hanterar vi unika utmaningar och mål som finns i varje projekt. 

Idégenerering & Projektutveckling

Med en djup kunskap inom hållbar arkitektur och landskapsurbanism, navigerar vi genom idégenererings- och projektutvecklingsfaserna. Vi skapar koncept som är både innovativa och genomförbara, med en stark grund i hållbarhetsprinciper. Varje idé ses som en språngbräda mot att skapa mer hållbara och inkluderande livsmiljöer.

Policyutveckling

Vi hjälper till med att formulera och utveckla policyer som stödjer hållbar stadsutveckling och arkitektur. Med en systematisk undersökning av befintliga normer och regelverk, arbetar vi tillsammans med våra klienter för att skapa policyramverk som främjar innovation och långsiktig hållbarhet.

Kontakta oss så berättar vi mer

Marta

Marta Bohlmark

Arkitekt
Processledning och
hållbar affär

0761-72 74 38
marta@gaiaark.se

Pi

Pi Ekblom

Arkitekt
Hållbar träarkitektur och byggprojektledning

0703-14 15 90
pi@gaiaark.se

Ulrika Stenkula

Ulrika Stenkula

Arkitekt
Processledning och
ekosystemtjänster

0760-44 58 44
ulrika@gaiaark.se

Ania

Ania Öst

Arkitekt
GIS och Ekologisk &
rural urbanism

0704-93 39 93
ania@gaiaark.se