GAIA

Den första lagunen i Stockholms innerstad är nu på samråd

Nu utreds möjligheterna att utveckla Isbladslagunen genom bergmassor från utbyggnaden av tunnelbanan och andra infrastrukturprojekt i Stockholm. I Isbladsviken, längst ut på Södra Djurgården föreslås ett vattenlandskap växa fram som en utvidgning av Nationalstadsparken ut i Saltsjön. Ambitionen är att förverkliga en unik lek- och livsmiljö för både marint liv och besökande människor – en […]

Den första lagunen i Stockholms innerstad är nu på samråd Läs mer »

Gaia presenterar Odla torg under Kulturmiljökonferenen ”Att gestalta livsmiljö” i Västernorrland

Gaia Arkitektur deltar under kulturmiljökonferensen ”Att gestalta livsmiljö” i Västernorrland den 5-6 oktober 2023. Konferensen hålls på Elite Hotell konferens i Örnsköldsvik och syftar till att diskutera hur arkitektur, form och design kan bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Marta Bohlmark och Martin Mehlin från Gaia arkitektur kommer under torsdagen

Gaia presenterar Odla torg under Kulturmiljökonferenen ”Att gestalta livsmiljö” i Västernorrland Läs mer »

Gaia arkitektur modererar session under IFLA World Congress 2023

Mellan 28-30 september pågår IFLA World Congress 2023; världens i särklass största årliga konferens för kollegor inom landskapsarkitektur och stadsplanering. Ulrika på Gaia arkitektur kommer moderera en samtalssession på ämnet ”Suggesting methods for urban sustainability”. Temat under IFLA World Congress 2023 är Emergent Interaction – en uppmaning till agerande. För att möta en framtid där många

Gaia arkitektur modererar session under IFLA World Congress 2023 Läs mer »

MASSA anordnar event på Munkbrohamnen

Forskningsprojektet MASSA anordnade under lördagen 16:e september ett event på Munkbrohamnen i Gamla stan. Eventet riktade sig till lokala aktörer och syftade till att undersöka platsens potential och hur den kan aktiveras och utvecklas. Utgångspunkten var att återvinna tunnelbanebyggets stenmassor för att skapa en ny levande parkmiljö i Gamla stan. Under eventet skissades gemensamt på

MASSA anordnar event på Munkbrohamnen Läs mer »

Besök från den thailändska delegationen

Under den sista veckan i augusti kom en thailändsk delegation till Sverige för att se det svenska ekosystemet för industriellt träbyggande. Gaia arkitektur bidrog till tre punkter på  programmet under veckan.  De 20 deltagarna utgjorde en handplockad grupp med ledande positioner från skogs- och fastighetsbranscherna i Thailand: Arkitekter, fastighetsbolag, byggmaterial, träproduktion, tre olika högskolor, skogsstyrelse

Besök från den thailändska delegationen Läs mer »

Gaia arkitektur i Almedalen 2023!

Gaia arkitektur deltar i Almedalsveckan 2023. Onsdag 28 juni kl 10.30 till 13.00 bjuder Adapteo in till rundabordssamtal. Under temat ”Hållbarhet i Stadsutveckling och byggande” diskuterar Gaia arkitekturs Marta Bohlmark, tillsammans med Lise-Lotte Söderlund (BSK Arkitekter), hur hållbarhetstänket inom stadsutveckling och byggande ser ut 2023 och hur det kan tänkas utvecklas framåt. Centrala frågor kopplar

Gaia arkitektur i Almedalen 2023! Läs mer »

Gaia arkitektur med i grundandet av ny internationell skogscertifiering!

I slutet av april lanserades AEFC (The Association for Ecological Forestry Certification), ett nytt hållbart internationellt skogscertifieringssystem. Aktörer från flera olika länder har gått samman för att skapa ett nytt certifikat med syfte att främja ett verkligt ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart skogsbruk. Pi Ekblom på Gaia arkitektur är, tillsammans med Plockhugget, de svenska medgrundarna. 

Gaia arkitektur med i grundandet av ny internationell skogscertifiering! Läs mer »

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden!

Gaia arkitektur har initierat forskningsprojektet och leder arbetet som pågår till 2025. Projektet syftar till Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor. Borlänge kommun är behovsägare och projektet genomförs i samarbete med ByggPartner i Dalarna, KTH, Plockhugget, TBS Timber Bridge Specialists, Traditionskraft, Trästad Sverige och Wudd Construction. Syftet är att utreda hur träbyggande kan bli

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden! Läs mer »

Gaia arkitektur leder workshops på Nobel Talk #3

Den 31 maj arrangerade Gaia Arkitektur ett antal workshops under Nobel Center Talk #3, ett seminarium som fokuserade på hållbarhetsvisionen för nya Nobel Center som ska byggas vid Slussen.  Nobel Center Talks är en serie programaktiviteter som syftar till att utforska Nobel Centers betydelse i staden, regionen, landet och i en internationell kontext. Deltagarna under Nobel Center Talk #3

Gaia arkitektur leder workshops på Nobel Talk #3 Läs mer »

GAIA leder workshops på Nobel Center Talk #3

Den 31 maj leder Gaia Arkitektur ett antal workshops under Nobel Center Talk #3, med fokus på Nobel Centers hållbarhetsvision. Nobel Center Talks är en serie av programaktiviteter som undersöker Nobel Centers betydelse i staden, regionen, landet och utifrån den internationella kontexten. Utifrån ett givet tema bjuds nyckelpersoner från exempelvis staden, näringsliv, skolväsendet och museisektorn

GAIA leder workshops på Nobel Center Talk #3 Läs mer »