GAIA leder workshops på Nobel Center Talk #3

Den 31 maj leder Gaia Arkitektur ett antal workshops under Nobel Center Talk #3, med fokus på Nobel Centers hållbarhetsvision. Nobel Center Talks är en serie av programaktiviteter som undersöker Nobel Centers betydelse i staden, regionen, landet och utifrån den internationella kontexten. Utifrån ett givet tema bjuds nyckelpersoner från exempelvis staden, näringsliv, skolväsendet och museisektorn […]

GAIA leder workshops på Nobel Center Talk #3 Läs mer »