Nyheter

Invigning av Munkbrohamnen!

Fredag 7:e juni invigdes Munbrohamnen i Gamla Stan! MASSA-projektets många parter ställde ut visionen kring Stockholms inre arkipelag och samtalade med festdeltagarna om olika perspektiv och personliga drömmar om framtiden. Sommaren 2024 görs tester för att utforska platsens potential kopplat till ekologi, kultur och förvaltning. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad, forskningsprojektet MASSA och […]

Invigning av Munkbrohamnen! Läs mer »

Villa mellan träden är nominerad till Rödfärgspriset!

Vi på Gaia arkitektur är mycket glada över att ”Villa mellan träden” har blivit nominerad till Rödfärgspriset, i sällskap av många otroligt fina och välritade bidrag! I vårt bidrag har träden stått i fokus. Stor vikt har lagts vid byggnadens placering i landskapet där bland annat de stora ekarnas rotsystem noggrant har kartlagts. Vidare har

Villa mellan träden är nominerad till Rödfärgspriset! Läs mer »

Dagens Industri idag !

Genom kravställning som syftar till regenerativ skogsförvaltning, kan lokala material- och resursflöden som skapar levande lokalsamhällen och älskad arkitektur stödjas. Det är utgångspunkten i ett nytt forskningsprojekt som leds av Gaia Arkitektur. – Ska vi göra något genuint hållbart måste vi titta på hela systemkedjan, säger Pi Ekblom, Gaia Arkitektur. I samhället pågår en grön

Dagens Industri idag ! Läs mer »

Pressmeddelande Levande skog levande samhälle

Gaia arkitektur har tagit initiativ till ett Vinnovafinansierat forsknngsprojekt. Det har nu lanserats och hemsida har tagits fram. Innovativ modell för byggande i trä tas fram i Borlänge BORLÄNGE – Ett nytt forskningsprojekt, ”Levande skog, levande samhälle” har initierats för att tackla utmaningar kopplat till skogens biologiska mångfald och resiliens. Målet är att integrera hållbart

Pressmeddelande Levande skog levande samhälle Läs mer »

Den första lagunen i Stockholms innerstad är nu på samråd

Nu utreds möjligheterna att utveckla Isbladslagunen genom bergmassor från utbyggnaden av tunnelbanan och andra infrastrukturprojekt i Stockholm. I Isbladsviken, längst ut på Södra Djurgården föreslås ett vattenlandskap växa fram som en utvidgning av Nationalstadsparken ut i Saltsjön. Ambitionen är att förverkliga en unik lek- och livsmiljö för både marint liv och besökande människor – en

Den första lagunen i Stockholms innerstad är nu på samråd Läs mer »

Gaia presenterar Odla torg under Kulturmiljökonferenen ”Att gestalta livsmiljö” i Västernorrland

Gaia Arkitektur deltar under kulturmiljökonferensen ”Att gestalta livsmiljö” i Västernorrland den 5-6 oktober 2023. Konferensen hålls på Elite Hotell konferens i Örnsköldsvik och syftar till att diskutera hur arkitektur, form och design kan bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Marta Bohlmark och Martin Mehlin från Gaia arkitektur kommer under torsdagen

Gaia presenterar Odla torg under Kulturmiljökonferenen ”Att gestalta livsmiljö” i Västernorrland Läs mer »