Gaia presenterar Odla torg under Kulturmiljökonferenen ”Att gestalta livsmiljö” i Västernorrland

Gaia Arkitektur deltar under kulturmiljökonferensen ”Att gestalta livsmiljö” i Västernorrland den 5-6 oktober 2023. Konferensen hålls på Elite Hotell konferens i Örnsköldsvik och syftar till att diskutera hur arkitektur, form och design kan bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Marta Bohlmark och Martin Mehlin från Gaia arkitektur kommer under torsdagen att presentera arbetet och metodutvecklingen av projektet Odla torg. Programmet inkluderar en rad presentationer och diskussioner kring hur kulturmiljöer kan ses som en resurs i kommunal platsutveckling.

Arrangörer: Västernorrlands museum, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med Örnsköldsviks kommun och Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Se programmet här