Gaia arkitektur modererar session under IFLA World Congress 2023

Mellan 28-30 september pågår IFLA World Congress 2023; världens i särklass största årliga konferens för kollegor inom landskapsarkitektur och stadsplanering. Ulrika på Gaia arkitektur kommer moderera en samtalssession på ämnet ”Suggesting methods for urban sustainability”.

Temat under IFLA World Congress 2023 är Emergent Interaction – en uppmaning till agerande. För att möta en framtid där många livsmiljöer i allt högre grad präglas av klimatförändringar, social ojämlikhet och förlust av biologisk mångfald vill vi stärka branschens samlade kompetens och potential att bidra i utformningen av fler och modigare lösningar.

Eventet hålls parallellt i Stockholm, Nairobi samt online.

Länk till IFLA World Congress 2023