Den första lagunen i Stockholms innerstad är nu på samråd

Nu utreds möjligheterna att utveckla Isbladslagunen genom bergmassor från utbyggnaden av tunnelbanan och andra infrastrukturprojekt i Stockholm. I Isbladsviken, längst ut på Södra Djurgården föreslås ett vattenlandskap växa fram som en utvidgning av Nationalstadsparken ut i Saltsjön. Ambitionen är att förverkliga en unik lek- och livsmiljö för både marint liv och besökande människor – en ny lagun i Stockholms inlopp. 

Projektet är ett samarbete mellan Kungliga Djurgårdens förvaltning, Gaia arkitektur, Stockholms stad och Världsnaturfonden WWF med stöd av expertis och konsulter. Projektet finansieras bland andra av Länsstyrelsen Stockholm och Havs- och Vattenmyndigheten via LOVA, samt av WWF. 

Initiativet kommer ur det fristående projektet MASSA – ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som undersöker hur sten från tunnelbanans utbyggnad kan användas för att skapa nya livsmiljöer i Stockholms inre arkipelag. Vid Djurgårdsbrunnskanalens östra utlopp ligger Isbladsviken. Här finns stor potential att återskapa och utveckla ekosystem, både på land och i saltsjön.  

Genom att bygga upp skyddande rev av sten och skapa hårdbottnar för vegetation etableras nya lekplatser för fiskar och häckningsplatser för fåglar. Målet är att skapa en livskraftig miljö och en fristad för naturligt liv att utvecklas.  

Med tiden kan Isbladslagunen utvecklas till en samlingsplats för marin forskning, utbildning och stadsnära naturupplevelser. Här finns möjlighet att visa hur ekologi, kultur och pedagogik kan stärka varandra genom att utgöra ett levande exempel på hur människan kan bli en aktiv förvaltare av livskraftiga naturmiljöer.    

-Isbladskärret är sedan länge en av Stockholms främsta fågellokaler. Med Isbladslagunen, ett stenkast därifrån, kan vi nu skapa en av Stockholms främsta platser för fisk och vattenorganismer”, säger jägmästare Henrik Niklasson, naturvårdsintendent på Kungliga Djurgårdens förvaltning. 

Samråd pågår mellan 24 november – 22 december 2023.   

För mer information om MASSA, besök: https://massaprojektet.se
För mer information om samråd för Isbladslagunen, besök: https://isbladslagunen.se