Besök från den thailändska delegationen

Under den sista veckan i augusti kom en thailändsk delegation till Sverige för att se det svenska ekosystemet för industriellt träbyggande. Gaia arkitektur bidrog till tre punkter på  programmet under veckan. 

De 20 deltagarna utgjorde en handplockad grupp med ledande positioner från skogs- och fastighetsbranscherna i Thailand: Arkitekter, fastighetsbolag, byggmaterial, träproduktion, tre olika högskolor, skogsstyrelse och verk för industriutveckling. Gruppen leddes av den thailändska ambassadören i Sverige, H.E. Mrs. Arunrung Phothong Humphreys som själv var med under hela veckan. Programmet innehöll nio olika studiebesök (från stad till skog) och över 20 olika miniseminarier. Initiativtagare till denna studieresa är den thailändska ambassaden i Sverige, tillsammans med Stiftelsen Eko Innovation, vars ändamål är återställande av världens degraderade skogsmarker genom hållbar, inkluderande och innovativ industriell utveckling. 

Gaia arkitektur har bidragit med många av de svenska kontakterna. Flera av de svenska aktörerna var med på den delegationsresa som gick till Bangkok, Thailand i mars där även Gaia var med i planeringen och deltog.  De thailändska deltagarna var mycket nöjda med veckan i Stockholm och Dalarna. De var imponerade över öppenheten och generositeten med att dela med sig som de svenska företagen uppvisade.  Mot bakgrund av Thailands situation med många fattiga småbrukare, stora degraderade landområden och stort behov av byggande framöver är Ambassadör Mrs. Humphreys övertygad om att denna industri skulle kunna spela en viktig roll för landet. Detta mot bakgrund av att Thailand precis som Sverige har en gammal tradition av träbyggande, och inte minst eftersom träden växer upp till fem gånger snabbare i Thailand än i Sverige! 

Resultatet av studieresan var över förväntan. Inom den thailändska gruppen hade de flesta inte träffats tidigare, men under denna vecka uppnåddes förståelse för varandras verkligheter, och inspiration att kunna göra något tillsammans. Gruppen fick ett gemensamt perspektiv på stadsbyggande och landsbygdens utveckling som delar av ett och samma system. Under sista dagens workshop diskuterades hur man tillsammans skulle gå tillväga för att en ”forest-positive wood building industry” ska utvecklas i Thailand.  Gaia är tacksamma och glada över att vara del av detta engagerande och meningsfulla initiativ.